Nyhet | En intensiv vecka i Almedalen har nått sitt slut - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

En intensiv vecka i Almedalen har nått sitt slut

Hållbarhetsfrågor var glädjande nog i stort fokus under årets Almedalsvecka. Det är en fråga som är särskilt viktig för oss, eftersom vi har som mål att vara helt förnybara år 2025.

Publicerat 7 juli 2017

Efter att ha deltagit i en mängd seminarier och samtal om energifrågor under veckan har vi noterat sex trender som alla pratar om just nu och som dessutom ligger oss särskilt varmt om hjärtat.

Elbilar hetare än någonsin

Elbilar var det största samtalsämnet under veckan. Volkswagen och Mercedes visade upp sina nya elbilsmodeller och Volvo meddelade att samtliga nya bilar som lanseras från och med 2019 kommer att vara utrustade med en elmotor. Ett välkommet besked som förstärker bilden av att elbilar inte längre bara är till för miljöentusiasterna utan för en betydligt bredare målgrupp. Det är tydligt att elektrifieringen kommer att bana väg för ett nytt kapitel i bilens historia.

Cirkulär ekonomi växer som begrepp

Cirkulär ekonomi innebär att samhällets resurser och råvaror tas tillvara i ett kretsloppsbaserat system. Många diskussioner i Almedalen kretsade kring hur man får fart på cirkulära affärsmodeller, inte minst när det gäller biogasen. Den kommer att spela en viktig framtida roll som hållbart bränsle till bilar men även som biogödsel som återförs till jordbruket. E.ON lyfte bland annat fram den egna satsningen på en kretsloppsanläggning vid Högbytorp i Upplands-Bro kommun som ska producera el, värme och biogas från återvunnen energi.

Batterifabrik i Sverige

Miljömässigt hållbar produktion av batterier har blivit en alltmer betonad energifråga. På flera håll under veckan konstaterades det att behovet av batterier kommer att öka explosionsartat i och med elbilsboomen och omställningen av energisektorn. Under veckan kom även det glädjande beskedet att den tidigare Tesla-svensken Peter Carlssons satsning på en nordisk batterifabrik, med omkring 3 000 anställda och ett investeringsbehov på 40 miljarder kronor, kommer att bli verklighet i antingen Västerås eller Skellefteå.

Hållbara städer – men hur då?

Smarta städer har den senaste tiden varit ett omtalat begrepp hos politiker, forskare och näringslivet. Men hur skapar man egentligen hållbara städer och stadsdelar? Frågan diskuterades intensivt under Almedalen och under ett seminarium lyfte E.ON Värmes vd Stefan Håkansson fram att vi är med och utvecklar en av Sveriges mest hållbara stadsdelar i Sigtuna stadsängar. Han konstaterade samtidigt att tydliga och långsiktiga spelregler behövs för att nå framgång i den hållbara omställningen.

Lokalt delägarskap kring energi växer

Under veckan diskuterades framväxandet av socialt hållbart och lokalt engagerat ägande, inte minst på energiområdet. I Täby har fyra bostadsrättsföreningar gått samman för att, tillsammans med oss, äga sin egen elproduktion. Vi ser även lantbrukare som går samman för att äga en biogasanläggning för att kunna ta hand om lantbrukets restprodukter och få ett hållbart kretslopp. Ett par exempel som inspirerar!

Mer nordiskt energisamarbete behövs

Konkurrensen inom grön energi ökar rekordsnabbt och Norden måste samarbeta för att hålla sig kvar i världstoppen. Detta konstaterades av internationellt kände företagsledaren Jorma Ollila, tidigare koncernchef för Nokia, under ett seminarium där E.ON deltog. Han har på uppdrag av Nordiska ministerrådet strategiskt genomlyst hur detta energisamarbete kan utvecklas de kommande åren. Ollila anser bland annat att en ny vision bör tas fram och att nationella energibeslut bör utsättas för samnordiska granskningar eftersom beslut i ett land direkt påverkar de andra.