Omställningen till ett fossilfritt samhälle senast år 2045 gör att efterfrågan på förnybar eller återvunnen el ökar markant. Då krävs dels energieffektivisering, dels god tillgång till förnybar och återvunnen energi. Vi arbetar med egna, högt ställda klimatmål och smarta energilösningar för landets företagare.  

Vår affärsenhet Corporate Energy Solutions erbjuder och utvecklar energilösningar som bidrar till att företag kan förbättra sina affärer – samtidigt som de når uppställda miljö- och klimatmål. 

– Det finns ett enormt intresse bland svenska företag att arbeta mer hållbart – vissa ligger redan långt framme medan andra har mycket kvar att göra. I dag är det till exempel vanligt att köpa ursprungsgarantier för att säkerställa att den el man köpt är från en grön källa. Det är bra, men det vi på E.ON pratar om är hur man ska lyckas göra en klimatomställning som bolag på riktigt. Då behöver man se över allt från energiflöden till energianvändning, säger Erik Bertman, Director Corporate Energy Solutions på E.ON och tillägger: 

– Vi har själva högt uppsatta hållbarhetsmål – all den energi som vi säljer ska vara 100 procent förnybar och återvunnen senast år 2025. På vägen dit hjälper vi näringslivet att minska sin energikonsumtion, hur de själva kan producera eller börja använda grön el eller hur deras överskottsenergi kan tas till vara för att det ska bli så fördelaktigt som möjligt för såväl företaget som planeten. 

Helhetslösningar för företag

Vi hjälper gärna ditt företag till effektivare energiförsörjning. Hur kan vi hjälpa dig?

Våra helhetslösningar

Ett hållbart, lokalt energisamhälle

Tack vare ny teknologi och innovativa lösningar skapas möjlighet att – som Erik Bertman uttrycker det – inte bara ”elda för kråkorna”. Ett bra exempel på det är hur SIA Glass, tillsammans med Hallands Djursjukhus i Slöinge, tecknat avtal med oss om ectogrid. En modern och energieffektiv teknik för värme och kyla, där kunderna äger sitt eget lokala energisystem. 

– Ectogrid gör det möjligt för fastigheter med ett värmeöverskott, vilket kylprocessen i SIA Glass fabrik ger upphov till, att dela det med fastigheter som är i behov av värme, som Hallands Djursjukhus, genom ett enkelt plaströrssystem. Det ger kunden möjlighet att påverka sin energilösning samtidigt som det bidrar till ett mer hållbart, lokalt energisamhälle, säger Erik Bertman.

ectogrid™

Dela ditt överskott eller använd någon annans. Så här fungerar det.

Energidelning med ectogrid™

Skapar energikällor närmare kunden

Han är övertygad om att vi i framtiden kommer få se mer av liknande lösningar där både företag och privatpersoner delar med sig av sin överskottsenergi. En form av decentralisering där storskalig produktion väljs bort till förmån för lokala värmelösningar. 

– Som ett steg på vägen har E.ON sålt av all storskalig elproduktion. För att skapa energikällor närmare kunden överförde vi till exempel vår verksamhet inom förnybar elproduktion till tyska RWE-koncernen under förra året. Kombinationen av den globala miljötrenden, en stor kompetens kring smarta energilösningar och ny teknik, ger oss stora förhoppningar att vi kan nå de uppsatta miljömålen, avslutar Erik Bertman.