Nyhet | Energiföretagen Sverige prisar exjobbare på E.ON - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Energiföretagen Sverige prisar exjobbare på E.ON

När Energiföretagen Sverige den 13 mars delade ut priset Årets energiuppsats vann Sofia Akhlaghi och Sofia Carlson, som gjorde sitt examensarbete hos E.ON, i kategorin teknik/naturvetenskap. Juryns motiveringar för de två vinnande uppsatserna uppmanar alla Sveriges energibolag att ta till sig studenternas resonemang.

Uppdaterat 14 mars 2017

Uppsatspriset delades ut i de två klasserna teknik/naturvetenskap och ekonomi/samhällsvetenskap till de som bäst behandlade temat ”energibranschens utmaningar”. Akhlaghi och Carlson skrev arbetet ”Mot fjärde generationens fjärrvärme” vid Lunds universitet. Bland de 25 bidragen utsåg juryn även uppsatsen ”Kapacitetseffektiva elnätstariffer” av Petter Danielsson och Joakim Salqvist vid Linköpings universitet på uppdrag av Ellevio.

Sofia Akhlaghi och Sofia Carlson gläds åt priset:

– Det känns otroligt kul och ärofyllt! När vi ska bygga det hållbara samhället måste råvaror och energi användas så effektivt som möjligt. I det avseendet är fjärde generationens fjärrvärme ett högintressant ämne eftersom det verkligen möjliggör återanvändning av energi.

Av pristagarna arbetar både Sofia Akhlaghi och Petter Danielsson på E.ON i dag och Therése Jönmark, HR Direktör på E.ON, betonar vikten av att ta emot exjobbare för att företaget ska ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling:

– Samarbetet med universitet och högskolor är oerhört betydelsefullt eftersom det ger oss djupare kunskap i olika ämnen och driver vår verksamhet framåt. Samtidigt är samarbetet ett bra sätt att knyta kontakt med nya talanger. Som arbetsgivare är vi oerhört stolta över Sofia och Petters framgångar, och att de valde E.ON efter sin examen ser vi som ett kvitto på att vi är en attraktiv arbetsplats som driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle med nya innovativa energilösningar.

De vinnande uppsatserna belönas med 20 000 kr vardera och tävlingen återkommer nästa år.