Nyheter | Energiskatten på el höjs 1 juli 2017 - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Energiskatten på el höjs 1 juli 2017

Riksdagens har beslutat om förändrade skattesatser avseende energiskatten på el.

Publicerat 21 juni 2017
Publicerat av E.ON Försäljning

Den 17 maj 2017 beslutade riksdagen om förändrade skattesatser avseende energiskatten på el. Skattesatsen kommer att höjas i två steg - den första höjningen infaller den 1 juli 2017 och den andra den 1 januari 2019.

Enligt energiöverenskommelsen ska skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (effektskatten) avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start år 2017. Fastighetsskattesatsen för vattenkraftverk ska stegvis sänkas till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start samma år.

Åtgärderna kommer att finansieras genom en höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag. I det första steget höjs skattesatsen den 1 juli 2017 med 3,0 öre per kilowattimme till 32,5 öre per kilowattimme.

Så påverkas du

Privatkunder

Energiskattehöjning Från och med 1 juli 2017 justeras skatten för elkraft. Den ordinarie skatten höjs med 3,75 öre, från 36,875 öre/kWh till 40,625 öre/kWh. I kommuner med reducerad skatt höjs skatten med 3,75 öre, från 24,875 öre/kWh till 28,625 öre/kWh. Skattesatser visas inkl. moms.

Företagskunder

Energiskattehöjning Från och med 1 juli 2017 justeras skatten för elkraft. Den ordinarie skatten höjs med 3,0 öre, från 29,5 öre/kWh till 32,5 öre/kWh. I kommuner med reducerad skatt höjs skatten med 3,0 öre, från 19,9 öre/kWh till 22,9 öre/kWh.