Energismart verkstad – expertens bästa tips - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Energismart verkstad – expertens bästa tips

Uppvärmning, belysning, ventilation och maskiner. Rätt energival kan spara pengar, minska din elförbrukning och miljöpåverkan – men även stärka ditt varumärke. Så här gör du.

Uppdaterat 4 mars 2016
Publicerat av E.ON Försäljning

Kanske tänker du att din verksamhet drar en viss mängd energi utan att du kan göra så mycket åt saken? Eftersom alla verksamheter är olika går det inte att uttala sig generellt om rimliga förbrukningsnivåer, men visst finns det energibesparande åtgärder som gör skillnad.

– Det är viktigt att börja mäta på rätt nivå. Första steget är att ta reda på hur mycket energi som går till klimat och belysning, i relation till kärnverksamhetens processer, säger Roland Larsson som jobbar med att utveckla energilösningar på E.ON.

En energikartläggning på plats kan ge rekommendationer för isolering, fönster eller uppvärmningssystem.
– Ju nyare fastighet desto mer energieffektiv är den. För en äldre byggnad kan 200-300 kilowattimmar per kvadratmeter och år vara rimligt för värme, ventilation och belysning, medan en ny kan ligga på 60-70 kilowattimmar.

Roland Larssons fem steg till en energismart verkstad

1. Belysning

Att byta till LED-belysning halverar förbrukningen. En verkstadslokal med full belysning under långa brinntider kräver mycket energi. I en matbutik till exempel kan belysning stå för 30-40 procent av elförbrukningen – trots alla kylar och frysar.

Gamla armaturer är mindre energieffektiva än nya. LED-lysrör har också betydligt längre livstid än sina föregångare, vilket innebär lägre servicekostnader för lysrörsbyten på hög höjd.

Även för den som hyr sina lokaler men betalar sin egen el, kan det vara värt att själv ta investeringen för ny belysning – om hyresavtalet sträcker sig över lång tid. Alternativt kan det vara läge att prata med ägaren om en besparingsdelning.

2. Uppvärmning

I vissa fall kan det vara möjligt att använda ånga och värme från kärnverksamhetens processer för uppvärmning. I andra fall är fjärrvärme eller någon slags värmepump ofta att föredra.
 
Det är också viktigt att tänka på injustering av värmesystem så att temperatur och flöde är rätt. Även värmepumpar behöver service, rengöring och kanske filterbyten. Värmepumpar fungerar på samma sätt som bilar, de drar mer energi om servicen är eftersatt.

3. Ventilation

Välj varvtalsstyrd ventilation, som anpassar luftmängden efter behoven – och inte efter någon specifik inställning. Fler människor i lokalerna kräver mer luft.

4. Undermätning

Även om produktionsprocesser är svåra för en utomstående att bedöma kan detaljerad kunskap om maskinparkens energiförbrukning leda till effektiviseringsåtgärder. 

Genom att sätta en undermätare på olika maskiner kan vi förstå vart energin tar vägen i processerna. En undermätning kanske visar att din äldsta maskin drar fem gånger mer energi än din nyaste och att det kan vara idé att räkna på återbetalningstiden för en ny maskin.

E.ON Navigator kan presentera högupplösta värden på undermätningar för en hel månad, vilket gör det möjligt att se exakt var och när energiförbrukningen drar iväg.

5. Miljöprofilering

Genom att installera solceller säkrar du ditt elpris i 20-25 år – oavsett vad som händer i omvärlden.

Att göra ett miljöval för energi, till exempel genom att välja vindkraftsavtal, kan också bidra till din marknadsföring. Hybrid- eller elbil i distributionen kan ha ett kommunikativt värde, liksom att kunna erbjuda en laddstolpe för medarbetare och kunder.