Vi har redan gått jorden runt mot Corona och skänkt två miljoner till Röda korset. Nu fortsätter medarbetarna på E.ON att gå – denna gång tillsammans, för allas rätt till vård.

Efter nästan ett år präglat av pandemi och isolering har vi människor glidit isär på ett sätt som vi inte är vana vid. Vi är flockdjur och mår helt enkelt inte bra av att vara utan social kontakt på det här sättet. Dessutom ökar stillasittandet vilket i sig bidrar till ohälsa. Detta vill vi göra något åt.

Mellan 1-20 december uppmanar vi alla medarbetare att spendera mer tid tillsammans genom promenadmöten. Tanken är att medarbetarna går var för sig och håller mötena via Teams eller telefon. För var 1000:e promenadmöte, skänker E.ON 100000 kr till Musikhjälpen, som i år slår ett slag för allas rätt till vård. Målet är att komma upp i totalt 5000 möten för att då kunna skänka 500000 kr till detta fina ändamål.

Under ett år då strålkastarljuset riktats mot sjukvården var det ett enkelt val för E.ON att ställa sig bakom Musikhjälpens initiativ för allas rätt till vård. Varje stund räknas, tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi kallar det Mer tid tillsammans.

Varje medarbetare kan självklart också bidra med pengar privat till Musikhjälpen.