EU-kommissionen godkänner E.ONs förvärv av innogy

Efter Europeiska kommissionens godkännande idag av förvärvet av innogy avser E.ON att snabbt integrera innogy i koncernen.

– Det nya E.ONs framtid börjar idag. Integrationen av innogy skapar ett bolag som fullt ut sätter kunderna i centrum i allt det gör. I partnerskap med våra kunder formar vi den nya energivärlden samtidigt som vi blir mer innovativa, använder energi ännu mer effektivt och på så sätt bidrar till att minska vår klimatpåverkan, sa E.ONs vd Johannes Teyssen.

Integrationen av innogy kommer att öka bolagets effektivitet till fördel för kunder, samarbetspartners, medarbetare och aktieägare.

– Genom att kombinera våra styrkor med innogys skapar vi ett bolag vars smarta elnät levererar allt mer grön el till människor, företag och samhällen. Ett bolag som utvecklar innovativa och attraktiva produkter och tjänster till mer än 50 miljoner kunder i 15 länder. Bolaget kommer att förse mer än 70 000 personer med jobb, tryggade långt in i framtiden. Och det kommer att erbjuda aktieägarna värde och tillväxtmöjligheter, sa Teyssen.

Som beslutat vid E.ONs årsstämma i maj 2019, kommer E.ONs styrelse att utökas till 20 medlemmar vid förvärvet av innogy.

– RWE, som blir vår största aktieägare, kommer också att ha en representant i styrelsen, sa E.ONs styrelseordförande Karl-Ludwig Kley.

Det nya E.ON kommer fortsätta att ledas av de nuvarande medlemmarna i bolagets koncernledning. E.ONs styrelse står fast vid sitt tidigare beslut att Johannes Teyssen ska fortsätta att leda bolaget som vd. Bolagsstyrelsen bekräftade även Leonhard Birnbaum, Thomas König, Marc Spieker och Karsten Wildberger som medlemmar av E.ON SEs koncernledning. Det nya E.ON kommer att ha sitt huvudkontor i Essen.

Noggranna förberedelser för en framgångsrik integration

Tillsammans med innogy har E.ON lagt grunden för en framgångsrik integration under de senaste 12 månaderna. Projektgrupper med representanter från E.ON och innogy har arbetat sedan förra sommaren med att utforma E.ONs framtida organisatoriska struktur och förberedelser har gjorts för att föra över affärsområdet Renewables till RWE. Transaktionen med RWE omfattar även överförandet av E.ONs och innogys verksamheter inom Renewables till RWE. E.ONs affärsområde Renewables kommer att föras över till RWE i slutet av september. innogys Renewables verksamhet kommer att föras tillbaka till RWE så tidigt som möjligt nästa år.

Korta fakta om E.ON idag

E.ON är ett internationellt privatägt energiföretag med huvudkontor i Essen, Tyskland, och cirka 45 000 medarbetare i Europa och USA. E.ON är det första stora energibolaget som verkligen fokuserar på framtidens energilösningar genom tre affärsområden för smart energidistribution, förnybar energi och kundlösningar. Den nordiska organisationen har runt 2 200 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Det nordiska huvudkontoret ligger i Malmö.

Korta fakta om innogy idag

innogy är ett av Europas största energiföretag med verksamhet inom tre affärsområden; Renewables, Grid & Infrastructure och Retail. innogy levererar innovativa och hållbara produkter och tjänster för att hjälpa sina kunder att använda energi mer effektivt och förbättra människors livskvalitet.

innogy levererar energi till cirka 16 miljoner elkunder och 7 miljoner gaskunder i 11 europeiska länder. De är idag en av de största leverantörerna av el och gas i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. 

Korta fakta om RWE idag

RWE är ett tyskt energiföretag med huvudkontor i Essen. Det är Tysklands näst största energikoncern, efter E.ON. Företaget verkar inom tre affärsområden; Lignite & Nuclear, European Power and Supply & Trading. 

Detta är en sammanfattning av E.ON-koncernens pressmeddelande. Läs hela pressmeddelandet på eon.com.