Extra bolagsstämma beslöt om OKGs framtid - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Extra bolagsstämma beslöt om OKGs framtid

På OKGs extra bolagsstämma fattades idag beslutet att Oskarshamn 2 (O2) ska tas ur drift tidigare än planerat samt att även Oskarshamn 1 (O1) ska tas ur drift före den planerade livslängden.

Uppdaterat 12 januari 2016

Bolagsstämmans beslut innebär att O2 ska tas ur drift tidigare än planerat. Det saknas ekonomiska förutsättningar för investeringar för att driva O2 efter 2020 och därmed saknas också förutsättningar för de åtgärder som skulle krävas för en fortsatt drift fram till och med 2020.

– Vi ser historiskt och varaktigt låga elpriser. I kombination med effektskatten på kärnkraft - vilken dessutom nyligen höjdes - samt tillkommande krav på omfattande investeringar, skapar det lönsamhetsmässiga problem för framförallt mindre reaktorer som O1 och O2. Med de rådande ekonomiska och politiska förutsättningarna ser vi en tydlig trend med färre men större reaktorer framöver, säger Ingemar Engkvist, E.ON Kärnkraft.

O2 togs i drift 1974 och byggdes ursprungligen för en livslängd på cirka 40 år och har levererat 154 TWh elenergi. O2 har varit i stort behov av modernisering och byte av komponenter för att förlänga drifttiden. Samtidigt skulle det krävas stora investeringar för att O2 ska leva upp till nya krav på härdkylning som träder i kraft efter 2020.

När det gäller O1 kommer anläggningen att fortsätta leverera el till dess att tillstånd för servicedrift beviljas enligt miljöprövningsprocessen. Ansökan om miljöprövning har sedan tidigare skickats in för en kommande servicedrift för reaktorn. Bolagsstämmans beslut idag innebär att O1 tas ur drift före den planerade livslängden på 50 år. Den exakta tidpunkten beräknas ske under perioden 2017 ˗ 2019, beroende på hur miljöprövningsprocessen går.

Den tredje och största reaktorn vid Oskarshamns kärnkraftverk, O3, är en moderniserad anläggning som producerar mer el än både O1 och O2 tillsammans. Som en av Sveriges största reaktorer kommer O3 ha en strategiskt viktig roll för stabiliteten i Sveriges elförsörjning under många år framöver.