Nyhet | Fastighetsbranschen bra men kan bli bättre - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Fastighetsbranschen bra men kan bli bättre

Fastighetsbranschen är en av de branscher som tagit stora kliv när det gäller att gå mot ökad hållbarhet. Det är helt förståeligt. Fastighetens värde ökar, hållbarhet är efterfrågat från hyresgäster och ett hållbart perspektiv sänker kostnaderna för fastighetsägaren. Samtidigt visar en undersökning som SB Insight gjort på uppdrag av E.ON att det finns mycket kvar att göra. Mest överraskande är att ingen av de fastighetsbolag som har deltagit i undersökningen har krav på återvunnet material i sina upphandlingar.

Publicerat 3 juli 2018

I Sverige står bostäder och service för 40 procent av den totala energikonsumtionen. Det ställer höga krav på energieffektiva lösningar. Hållbara fastigheter är en nyckel till ett minskat klimatavtryck och för att vi ska uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Slutsatsen i den rapport som SB Insight har gjort visar att bygg – och fastighetsbranschen är en sektor som visserligen har kommit en bit på väg, men det finns flera förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter.

Naturligtvis finns utrymmen för avfallssortering i fastigheter, men när det kommer till en bredare syn på återvinning och cirkulära flöden, finns sällan några konkreta tankar eller mål.

Rapporten visar att cirkulär ekonomi finns på agendan hos de flesta företagen i landet, men just hos fastighetsbolag är frågan mycket längre ner på agendan. Fyra av nio fastighetsbolag nämner det över huvud taget inte alls. Och lika många företag har inga mål för sitt arbete med cirkulär ekonomi.

– Vi kan se att en del företag ligger i framkanten och att det finns en tydlig koppling mellan ett aktiv hållbarhetsarbete och ökat fastighetsvärde, stärkt varumärke och tillgång till förmånligare finansieringen. Men inom fastighetsbranschen finns det mer att göra. Inget av de undersökta fastighetsbolagen har till exempel krav på återvunna material i sina upphandlingar, säger Joakim Adgård, Director Corporate Energy Solutions på E.ON i Sverige.

För mindre än en vecka sedan utsågs Helsingborg för andra året i rad till Sveriges bästa miljökommun av tidningen Aktuell hållbarhet. Främsta anledningen till att Helsingborg ligger så långt framme är att kommunen arbetar på så bred front med frågan.

– Många fastighetsbolag skulle kunna vinna mycket på att ta samma breda ansats och satsa mycket mer på cirkulär ekonomi där återvunnet material och återvunnen energi kommer upp på agendan. Undersökningen visar att de bolag som kommit längst arbetar långsiktigt, innovativt och med ett helhetsperspektiv, säger Joakim Adgård.

Cirkulär ekonomi innefattar allt från materialval till energisnåla processer i ett företag, samhälle eller i en organisation bygger på tydliga kretslopp. Strävan är till exempel att avfall inte ska existera, utan ses som en råvara. Därför designas produkter så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att återanvändas, materialåtervinnas och i sista steget energiåtervinnas.