E.ON sänker fjärrvärmepriset för flerfamiljshus och företagskunder i Malmö och Burlöv från den 1 mars

E.ON sänker fjärrvärme­priset för flerfamiljs­hus och företags­kunder i Malmö och Burlöv. Istället för en ökning av fjärrvärme­priset med 20 procent kommer priset från den 1 mars mot­svara en ökning med 13 procent jämfört med 2022.

Bakgrunden till pris­justeringen är en förbättrad pris­bild på gas­marknaden och därigenom ökade möjligheter att säkra kostnader och för­utsättningar för det kommande året.

- E.ON har beslutat att göra en ned­justering av priset på fjärr­värme för våra flerfamiljshus­kunder och företags­kunder med sju procent­enheter. Det innebär att höjningen på 20 procent istället blir 13 procent från och med den 1 mars 2023. Vi kommer nu att lägga fokus på att stärka vår kund­dialog för att åter­uppbygga förtroendet för oss som värme­leverantör, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

I september 2022 kommunicerades en pris­justering på 20 procent av priset på fjärr­värme för E.ONs flerfamiljshus­kunder och företags­kunder i Malmö och Burlöv. Bak­grunden till den omfattande pris­justeringen var det mycket ansträngda läge på den europeiska energi­marknaden som präglade våren och sommaren 2022, till följd av Rysslands krig mot Ukraina och Rysslands ned­stängning av gas­tillförseln till EU.

Energikrisen i Europa är på inga sätt över och vi behöver redan nu tänka på nästa vinter, men vi ser ändå en förbättrad pris­bild på gas­marknaden. Det gör att vi kan justera ner priset från den 1 mars, som ett led i att skapa en mer en stabil pris­utveckling på fjärr­värme för våra kunder. Vi fortsätter arbetet med att säkra en trygg värme­försörjning i Malmö genom fortsatt beredskap och utveckling av stadens framtida energi­produktion för att minska gas­beroendet.

Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige

När beslutet om fjärrvärme­priset för 2023 fattades förhöll sig E.ON till rekord­höga priser på gas i både kort- och långsiktiga kontrakt. Som ett resultat av gas­bristen ökade efter­frågan och priserna kraftigt även på el, drivmedel och andra bränslen, som bio­bränslen och olja.

Till skillnad från andra fjärrvärme­nät i Sverige spelar biogas en viktig roll som bränsle för fjärrvärme­produktionen i Malmö, framför allt vintertid. Situationen på energi­marknaden fick därför särskilt stora konsekvenser för upp­värmningen av Malmö och Burlöv och det rådde en reell risk för gas­brist i Malmös fjärrvärme­nät inför vintern. För att säkra värme­försörjningen även i händelse av en kall vinter vidtog E.ON därför kostsamma åtgärder i form inköp av reserv­bränsle och förberedelse för idrifttagande av reserv­anläggningar.

- Energikrisen i Europa är på inga sätt över och vi behöver redan nu tänka på nästa vinter, men vi ser ändå en förbättrad pris­bild på gas­marknaden. Det gör att vi kan justera ner priset från den 1 mars, som ett led i att skapa en mer en stabil pris­utveckling på fjärr­värme för våra kunder. Vi fortsätter arbetet med att säkra en trygg värme­försörjning i Malmö genom fortsatt beredskap och utveckling av stadens framtida energi­produktion för att minska gas­beroendet, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige. 

Det nya priset för flerfamiljs­hus och företags­kunder gäller från och med den 1 mars 2023.