Nyhet | Förnybar el dygnet runt i Simris - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Förnybar el dygnet runt i Simris

Pilotprojektet i Simris har under nästan ett år varit i ö-nätsdrift var femte vecka, under dagtid. Nu, när mörkret faller tidigare och utomhustemperaturen sjunker, kommer det stora testet: att vara helt beroende av det lokala energisystemet dygnets alla timmar under en hel vecka.

Uppdaterat 6 november 2018
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

– Det är en stor utmaning. Produktionen från solcellerna går ner under senhöst och vinter samtidigt som elanvändningen ökar. Vi kommer under denna vecka verkligen testa all teknik, säger Peder Kjellen, projektledare för projektet i Simris.

Med hjälp av kunderna som bor i Simris kommer man under veckan att kunna styra elanvändningen hos vissa kunder så att den effekt som det lokala energisystemet producerar sprids ut på ett sätt som gör att energin räcker längre. Tekniken kallas Demand Side Respons och nyttjar redan befintlig anläggning hos de kunder som valt att engagera sig i projektet. Tekniken kommer att vara till hjälp för framtida kapacitetsutmaningar i till exempel större städer där det redan idag är trångt i de befintliga näten. Utmaningen är att göra detta på ett sådant sätt att kunderna inte märker något. Kundernas komfort får inte äventyras.

För att bli ännu mer stabila i elleveransen framöver pågår också ett arbete med att gjuta en platta för att inkludera ett större batteri till anläggningen.

– Det gör vi för att kunna nyttja den energin som produceras i Simris under en längre tid, säger Demijan Panic, projektledare för installationen av det nya batteriet, och för testet av en annan batteriteknologi.

Det nya batteriet förväntas tas i drift under december 2018.

Demand Side Respons

Tekniken användas för att lastbalansera ett elsystem och med hjälp av kunders styrbara anläggningar optimera energin som finns tillgänglig.