Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution och Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande (C). 

För att ansluta mer vindkraftsproduktion och därmed möjliggöra nya industrisatsningar, togs idag det första spadtaget för stamnätsstationen Nässe utanför Sollefteå. Ännu ett exempel på E.ONs bidrag till energiomställningen och till den pågående gröna industriella revolutionen i Norrland.

Solen strålade över Sollefteå och Nässe – platsen för den kommande stora stamnätsstationen – när spaden sattes i marken av Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution och Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande (C).

- Det här spadtaget symboliserar ännu en storsatsning från E.ONs sida. Tack vare stamnätsstationen kan vi ansluta mer vindkraft från regionen och därmed möjliggöra flera viktiga industrisatsningar. Samarbetet med kommunen har varit intensivt i många år och visar än en gång hur viktigt den nära och proaktiva dialogen är, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

- Den här dagen blir ännu en milstolpe i vårt långsiktiga arbete med att skapa tillväxt och nya arbetsplatser. E.ONs och Svenska kraftnäts satsningar här i Nässe och anslutningarna mot industriområdet Hamre gör att vi kan ta vara på den förnybara elektriciteten som produceras här och locka nya framtidsindustrier till oss här i Sollefteå, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande (C).

Den nya stamnätsstationen byggs i Nässe sydost om Långsele i Sollefteå kommun. Stationen med två stycken 600 MW transformatorer kommer att ansluta mot Svenska kraftnäts kommande station i området. Byggtiden beräknas pågå till hösten 2025. Entreprenör för bygget är Linjemontage.

I det så kallade Nässe-klustret kommer E.ON även att bygga regionledningar till fyra vindkraftsprojekt i Sollefteå och Kramfors kommuner vilka samtliga planeras att vara driftsatta i juni 2025.