Nyhet | Fortsatta satsningar, men höjda avgifter - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Fortsatta satsningar, men höjda avgifter

E.ON fortsätter att förbättra elnätet. Säkrare leveranser på landsbygden, ökad kapacitet i städerna och en aktiv del i klimatomställningen, är drivkrafterna för den modernisering som görs.

Publicerat 30 maj 2017
Publicerat av E.ON Elnät

Vi fortsätter investera i säkrare elnät

– Vi har siktet inställt på att våra elnät ska vara stormsäkrade till år 2022. Stora investeringar väntar för att vi ska nå samma goda leveranssäkerhet på landsbygden, som våra kunder har och förväntar sig i staden. Men inte nog med det. Inflyttningen till städerna ökar och vårt elnät måste kunna möta den ökade elanvändningen från fler människor och fler elbilar här, säger Johan Aspegren, kommunikationschef E.ON Elnät.

Elnätet fyller dessutom en mycket viktig funktion när det gäller klimatomställningen. Därför fortsätter vi även att anpassa elnätet för att kunna ta emot mer förnybar energi samt hantera det överskott från elanvändare som själva producerar el, från exempelvis solceller.

– Våra politiker har beslutat i en bred uppgörelse att Sverige ska vara fossilfritt år 2040. Det är ett bra beslut, men vi på E.ON har som målsättning att vara helt fossilfria eller återvunna redan år 2025. Vi ska hjälpa våra kunder att ta steg i denna riktning. Hjälp att installera solceller och batterier är ett sätt, infrastruktur för elbilar eller ett utbyggt nät med biogasmackar är ett annat.

Därför fortsätter E.ON göra stora investeringar i elnäten. Men leveranssäkerhet, ökade kapacitetskrav och att driva agenda i klimatomställningen betyder också att vi måste höja elnätsavgifterna för att klara av våra åtaganden.

Elnätsavgifterna för abonnemang med säkring upp till och med 63 ampere, höjs den 1 juli 2017. Knappt 20 kronor mer i månaden får en lägenhetskund betala från och med den 1 juli, 85 kronor för en villa med elvärme.