Med utbyggd infrastruktur och smartare laddstationer kan vi snart se elbilarna rulla ikapp bensinbilarna på marknaden. Redan i år har antalet elbilar gått om laddhybriderna i säljstatistiken och om fem år beräknas de eldrivna stå för 40 % av alla nytillverkade bilar som säljs. Det som hittills har bromsat utvecklingen är höga priser och otillräcklig räckvidd. Även om det går att ta sig mellan Haparanda och Ystad med elbil, behövs fler stationer med snabbladdning i Sveriges glesbygdsområden. Idag lever bara 416 av totalt 2000 laddstationer upp till konsumenternas krav på hastighet.

Fler biltillverkare går i Teslas fotspår

När det gäller inköpspriser kan elbilarna fortfarande inte konkurrera med varken bensin- eller dieseldrivna bilar. Batteriet gör produktionen dyrare och det talas om att subventionering måste till för att priset på det klimatsmarta alternativet ska sänkas. Trots det går fler och fler biltillverkare i Teslas fotspår och bygger egna versioner av eldrivna fordon. Volkswagen satsar på att lansera den sista bilen med förbränningsmotor år 2033. Volvo har som mål att varannan bil som säljs år 2025 ska vara en ren elbil.

Smart laddning lösning på ökat elbehov

Med ökningen av batteridrivna fordon växer också efterfrågan på el. Hur elen ska räcka har debatterats bland energileverantörer i Sverige, men nu visar flera studier att nätkapaciteten inte behöver förstärkas trots en stor ökning av elbilar. Det handlar bara om att laddningen måste bli smart. En av lösningarna är V2G-tekniken, som gör det möjligt att ta vara på el som finns lagrad i bilbatterier. Det innebär att vårt bestånd av elbilar skulle kunna växa till 100 % utan att elnäten behöver byggas ut. Manne Eriksson, eMobility Deployment Manager på E.ON, menar att smart laddning av elbilar kan leda till ekonomisk avkastning för både kunderna och bolagen.

– Tanken är att använda det batteri som finns i bilen under tiden som bilen inte används. När bilen är kopplad till laddaren skickas lagrad el tillbaka till nätet. Andra tider på dygnet, exempelvis på nätterna, används mindre el och då kan elpriset vara negativt. Om bilen laddas då blir även kostnaden negativ och då tjänar man till och med på laddningen.

Stora miljövinster i försöksprojekt

E.ON deltar i ett försöksprojekt tillsammans med Kungsbacka kommun och elbilstillverkaren Nissan. Tio V2G-laddare finns installerade för kommunens bilar och E.ON har laddarna anslutna till sin molntjänst. Elen från kommunens bilar ska generera energi till andra verksamheter i samhället och fungera som en reserv vid toppbelastning - en teknik som förhoppningsvis är lönsam. Att miljövinsterna är stora kan redan konstateras.

– Istället för att öka produktionen i ett fossildrivet kraftverk är det här ett sätt att via smarta system skicka tillbaka energi till nätet, hjälpa till att upprätthålla nätfrekvensen. På så sätt överbryggar man de ojämna belastningar som uppstår på elnäten, säger Manne Eriksson.