Ragn-Sells och E.ON i fördjupat samarbete kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Ragn-Sells och E.ON i fördjupat samarbete kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp

Ragn-Sells och E.ON har ingått partnerskap i syfte att utveckla och erbjuda framtidens kretsloppslösningar för energiproduktion och materialåtervinning. Samarbetet inleddes redan hösten 2013 då E.ON övertog mark i anslutning till Ragn-Sells återvinningsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro norr om Stockholm. Nu konkretiseras samarbetet genom en avsiktsförklaring de båda bolagen emellan.

Uppdaterat 12 januari 2016

Genom initiativet finns det stora förväntningar på de möjligheter som den gemensamma etableringen kan erbjuda samhället när modern teknik fogas samman i ett helhetstänk baserat på kretsloppsprinciper. Flera aktörer kommer nu att bjudas in för att delta i den verksamhet som byggs upp.

– E.ON har länge arbetat med första generationens produkt- och energiåtervinning i den verksamhet vi bedriver. Genom samarbetet med Ragn-Sells på Högbytorp kan vi i nya anläggningar framställa el, gas och värme och få fram nästa generations produkter med hjälp av nya systemlösningar. På så sätt tar vi viktiga steg för samhällets utveckling, säger Stefan Håkansson, vd på E.ON Värme Sverige.

På Högbytorp kommer också en modern biogasanläggning att etableras, som minskar både luftföroreningar och övergödning.

– Transportsektorn står idag för mer än en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Vi behöver göra oss oberoende av fossila bränslen och material och där har biogasen en nyckelroll. Biogasen bidrar inte bara till att minska klimatpåverkan utan också till att sluta kretsloppen, säger Tina Helin, vd E.ON Gas Sverige.

– Vissa kallar det industriell symbios. Vi kallar det framtidens kretsloppslösningar. Vi hoppas att partnerskapet på Högbytorp kommer attrahera många aktörer att delta och etablera sig här, säger David Schelin på Ragn-Sells.

Ragn-Sells

En privatägd koncern med verksamhet i sex länder. Sedan 1966 arbetar bolaget med återvinningslösningar. Verksamhetens historia startade dock redan på 1800-talet. Ragn-Sells är idag med sina 2 300 anställda, landets ledande aktör inom återvinning och miljö. Ragnsells samlar in, behandlar och återvinner över 800 sorters material i över 100 anläggningar i samverkan med samhällets alla sektorer.

E.ON Sverige

Ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med cirka 60 000 medarbetare. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. 2014 gjorde vi fortsatta investeringar som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion ochutvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät.

För mer information, kontakta: