Chalmers och E.ON utvecklar banbrytande teknik - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Chalmers och E.ON utvecklar banbrytande teknik

Det går att förbättra själva förbränningsprocessen i en viss typ värmeproducerande anläggningar. Genom att ersätta användningen av kiselsand i biobränsle- och avfallseldade pannor med ett nytt bäddmaterial, uppstår vinster för både miljö och ekonomi.

Uppdaterat 12 januari 2016

Forskare vid institutionen för Energi och miljö på Chalmers, gjorde en banbrytande upptäckt som de testade i labmiljö och sedan i sin pilotanläggning. Resultatet var så intressant att man tillsammans med E.ON gick vidare med fullskaliga försök vid E.ONs kraftvärmeanläggning Händelöverket i Norrköping. Testerna är nu avslutade med resultatet att användningen av det nya bäddmaterialet sätter en ny standard för förbränningsprocessen.

Det forskarna gjorde var att ersätta kiselsand med ett syrebärande bäddmaterial som förekommer naturligt i berg och i sandform. Det möjliggör en effektivare förbränning med högre verkningsgrad.

- En mer effektiv förbränningsprocess handlar om jämnare förbränning. Den ger bättre miljöprestanda, större värmeleverans, minskat underhåll och i slutändan ekonomiska vinster. Detta har förutsättningar att bli ”Best Available Technique”, säger Bengt-Åke Andersson, Senior Specialist på E.ON Värme.

Många års forskning ligger till grund för kunskapen som utvecklats i samarbetet mellan Chalmers och E.ON. Med den erfarenhet som byggts upp under åren tar E.ON nu steget från lyckad forskning till kommersialisering och ger marknaden tillgång till en lösning som gynnar miljö och ekonomi.

- Det är fantastiskt rolig att vårt nära samarbete med E.ON lett till detta genombrott. För Chalmers som vill bidra till hållbar utveckling är det också mycket positivt att resultaten ser ut att snabbt kunna komma i praktisk användning. För oss som universitet är det viktigt att skapa ny kunskap och utbilda på områden som är prioriterade i samhället omkring oss, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.

- Samarbetet med forskarvärlden skapar ett flöde av idéer och kunskap, som i mötet med E.ONs erfarenhet blir en plattform för innovationer som kommer kunderna tillgodo, säger Fredrik Rosenqvist, chef för Business Innovation på E.ON Sverige.

- Jag ser en verklig affärsmöjlighet här och därför utvecklar E.ON ett kommersiellt servicekoncept som vi kommer att erbjuda andra anläggningsägare. Det finns hundratals anläggningar i norra Europa av den typ som kan använda det nya bäddmaterialet.

Fakta

  • Det nya bäddmaterialet kan användas i anläggningar som har pannor med så kallad fluidiserad bädd.
  • När själva bränslet (till exempel avfall eller biobränsle) ska förbrännas inne i en panna används ett bäddmaterial - kiselsand är ett av de vanligaste bäddmaterialen.