Fotbollsfest, gårdsfest, hoppborg, Fifa-turnering, utflykt till Wanås, vattenkrig. Aktiviteterna verkade aldrig ta slut under BRF Idas sommarprojekt, IdasSommar, med fokus på barn och unga. Och sommaren var verkligen lyckad. Engagemanget blev större än man vågat hoppas på och har dessutom uppmärksammats utanför Malmö.

– Att en bostadsförening arrangerar något sådant här för de boende och Malmöbor hör inte till vanligheterna, men vi hoppas inspirera andra till att satsa på barn och unga och deras välmående. Vi vill visa att en bostadsrättsförening kan spela en central roll i samhällsutvecklingen, säger Qasim Cheema och Junaid Mohammad, projektansvariga IdasSommar.

Syftet med projektet var att skapa arbete och hålla meningsfulla aktiviteter för ungdomar och barn på Rosengård. På grund av den ekonomiska utsattheten i Rosengård har många barn begränsad möjlighet till diverse aktiviteter eller semester. Dessutom har covid-19 pandemin påverkat hela samhället och i det utsatta området har det blivit ännu tuffare både fysiskt och psykiskt.

Vi är så glada över den här sommaren och över att så många engagerat sig för att skapa glädje, underhållning och allra viktigast en mänsklig kontakt!

Qasim Cheema och Junaid Mohammad, projektansvariga IdasSommar
Fifa-turnering var en av alla aktiviteter under sommaren.
Fifa-turnering var en av alla aktiviteter under sommaren.

Cirka 80 praktikanter uppdelat på två perioder samt 12 handledare anlitades för att driva igenom allt och på så sätt få värdefull erfarenhet. Tillsammans med ett antal sponsorer, varav E.ON var en, kunde BRF Ida förvandlas till en riktig aktivitet-raket.

– Vi är så glada över den här sommaren och över att så många engagerat sig för att skapa glädje, underhållning och allra viktigast en mänsklig kontakt! 

IdasSommar tar inte slut här. Arbetet med att skapa meningsfulla aktiviteter fortsätter med extra fokus på ett av delmålen: samverkan mellan näringslivet och ideella sektorn.

– Vi hoppas att andra BRF-föreningar i landet också engagerar sig i framtiden och vi vill tacka alla våra samarbetspartners som gjort detta möjligt! avslutar Junaid Mohammad.