Gasläckage i Västra hamnen

Ett läckage av köldmediet R134a har konstaterats vid E.ONs fjärrkylanläggning i Västra hamnen i Malmö.

– Vi misstänker att omkring 640 kilo av köldmediet R134a, som är en klimatpåverkande gas, har läckt ut i havet, men orsaken till läckaget är ännu inte känd. Vi läcksöker våra kylmaskiner regelbundet, men trots detta har något gått fel. Vad och varför undersöks just nu, säger Jonas Andréen, tf produktionschef på E.ON i Malmö.

R134a orsakar inga föroreningar eller skador på miljö och ozonlager, men bidrar till växthuseffekten.

– Tills orsaken till läckan är känd och åtgärdad står den aktuella kylmaskinen still. Eftersom vi har fler kylmaskiner i området kommer inte fjärrkylaleveranserna till våra kunder att påverkas, säger Jonas Andréen.

Händelsen är anmäld till tillsynsmyndigheten Miljöförvaltningen i Malmö stad och en intern utredning av händelsen pågår inom E.ON.