E.ON, Swedegas och Åhus hamn vill bygga ett gasnät i nordöstra Skåne - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

E.ON, Swedegas och Åhus hamn vill bygga ett gasnät i nordöstra Skåne

E.ON, Swedegas och Åhus hamn har tecknat en avsiktsförklaring om att utreda förutsättningarna för att bygga ett gasnät i nordöstra Skåne.

Uppdaterat 12 januari 2016
Publicerat av E.ON Gas

Ett gasnät i nordöstra Skåne är tänkt att skapa tillgång till biogas för kunderna och samtidigt stärka den regionala utvecklingen. Samarbetet omfattar etableringen av ett lager för flytande naturgas (LNG) i Åhus hamn samt ett isolerat regionalt gasnät för bio- och naturgas.

– E.ON är Sveriges största gasdistributör och vi äger och förvaltar nät för distribution av gas till slutkunder. Vårt mål är att kunna erbjuda konkurrenskraftiga energigaslösningar till så många kunder som möjligt. Med ett regionalt gasnät kan vi både skapa möjligheter till förnyelsebara transportlösningar och nå kunder som annars inte skulle kunna få möjlighet att ansluta sig till ett gasnät, säger Tina Helin, VD på E.ON Gas (bilden).

– Åhus Hamn har en viktig roll när det gäller att verka för ökad konkurrenskraft för de företag som är etablerade i hamnområdet. Ett gasnät och ett tillhörande LNG-lager gagnar företagens konkurrenskraft, säger Fredrik Åsare, VD på Åhus Hamn.

Swedegas äger, driver och underhåller det svenska stamnätet för gas:

– Detta projekt ligger i linje med vår strävan att skapa nya möjligheter för biogas och LNG i smarta energisystem, där biogasproducenter kan nå större marknader, industrin kan göra miljövinster och det finns ökade möjligheter att bygga tankstationer för fler miljövänliga transporter, säger Lars Gustafsson, VD på Swedegas.

Parterna startar nu en gemensam utredning av förutsättningarna för att etablera ett gasnät i nordöstra Skåne med startpunkt i Åhus hamn. Utredningen beräknas vara klar i december.