Gekås Ullared gör en jättesatsning på hållbar energi och installerar solceller på taken till både varuhuset och centrallagret för att göra elförbrukningen ännu mer hållbar. Dessutom erbjuds både besökare och personal möjlighet att ladda sin elbil!

All energi vi köper, utöver det vi själva producerar, kommer redan idag från vind eller sol. Våra kunder är ju väldigt intresserade av var våra varor kommer ifrån och vill att de ska vara hållbart producerade, så det är minst lika viktigt att energin i vår verksamhet kommer från bra källor

Magnus Larsson, fastighetstekniskt ansvarig på Gekås Ullared

Stora delar av Gekåskoncernen drivs redan av kraft från vinden, men för att än bättre nå sina hållbarhetsmål, att på sikt själva producera så mycket klimatsmart, har Gekås nu alltså valt att utöka med kraft från solen. 

– Vi har diskuterat solceller i många år, så det känns kul att komma igång med det nu i år, säger Magnus Larsson som är fastighetstekniskt ansvarig på Gekås Ullared.

Två solcellsanläggningar på 2 200 kvadratmeter vardera har installerats, en anläggning ovanpå varuhuset och en på centrallagret. Anläggningarna kommer att producera ungefär 440 000 kilowattimmar per år totalt. 

– All energi vi köper, utöver det vi själva producerar, kommer redan idag från vind eller sol. Våra kunder är ju väldigt intresserade av var våra varor kommer ifrån och vill att de ska vara hållbart producerade, så det är minst lika viktigt att energin i vår verksamhet kommer från bra källor, säger Magnus Larsson.

Taken solcellsanläggningen installerats på är del av den utbyggnad Gekås gjort och när taken byggdes togs det även hänsyn till att dessa nya tillbyggnader skulle klara vikten av solceller på taken.

– Det här samarbetet har främjats av att vi jobbat tillsammans med Gekås Ullared under lång tid, säger Patrik Kristoffersson, Senior Technical designer på E.ON PV & New Solutions, och fortsätter: Vi har hjälpt Gekås med olika energibehov och energitjänster så som ladd, gas, elnät med mera under flera år. Så nu kunde vi nyttja E.ONs gemensamma expertis när vi såg över möjligheterna för att utöka med solceller.

Det är alltid väldigt energigivande att jobba med en kund som så seriöst ser till helheten i sin hållbarhetssatsning.

Patrik Ingvarsson, Key Account Manager på E-Mobility Solutions Nordics

Förutom solceller har Gekås även valt att investera i laddlösningar för elbilar: 55 laddare och med totalt 96 uttag för såväl personal som besökare till varuhuset, campingen och hotellet. Det finns dessutom planer på att utöka antalet.

– Det är alltid väldigt energigivande att jobba med en kund som så seriöst ser till helheten i sin hållbarhetssatsning, säger Patrik Ingvarsson, Key Account Manager på E-Mobility Solutions Nordics.