Geoenergi på frammarsch i Göteborg

Att allt fler kunder intresserar sig för att minska sin energiförbrukning, att co-working blir en allt större trend och att hållbarhetsarbete behöver ske genom hela värdekedjan var några frågor som diskuterades på Business Arena Göteborg. Här är fem trender vi snappade upp under dagen.

Hållbaren i Göteborg

1. Geoenergi på frammarsch

Kunderna visar ett allt större intresse för att minska sin energiförbrukning. Man vill gärna hitta ännu fler alternativ till fjärrvärme och använda enkla och snabba lösningar, samtidigt som det finns en osäkerhet kring en del av de förnybara lösningarna. Hur pass lönsamma är till exempel solpaneler? 

2. Jakten på de konkreta hållbarhetsmålen

De 17 globala målen för hållbarhet har framstått som ganska stora och fluffiga för många företag som vill göra bättre, men i de underliggande 169 delmålen finns tips som är desto mer konkreta och användbara. Fler företag borde kunna använda dessa för att kunna sätta mål för hållbarhet som enkelt och snabbt går att uppnå. 

3. Hållbarhet i hela värdekedjan 

Allt fler företag nöjer sig inte längre med att enbart se till den direkta påverkan man har på klimatet och miljön, utan väljer att utöka greppet om hållbarhet till att gälla hela värdekedjan. Den egna verksamheten eller produkten kanske motsvarar de mål man satt upp, men hur ser det ut hos underleverantörer? Vilka krav ställs där? Dessutom börjar man också allt mer se till hur steget efter att produkten framställts ser ut – vilka säljer vi till? Hur tas våra produkter om hand efter att de spelat ut sin roll?

4. Hyresgäster blir kunder

Fastighetsägare har alltid kallat de som hyr deras lokaler för ”hyresgäster”, nu refereras det allt oftare i stället till ”kunder”. Den förskjutningen gör att fastighetsägarna måste bli mer proaktiva i hur de presenterar och utformar sina lokaler. Man behöver lära känna kunderna och förstå deras behov för att kunna erbjuda så perfekt anpassade lokaler som möjligt. Som en följd av det blir det allt vanligare att man erbjuder lösningar där man till exempel för att få ihop lösa livspusslet kan få privata paket levererade till receptionen på arbetsplatsen. Det har också skett en förändring i långsiktigheten: moderna företag vill ha möjligheten att snabbt kunna skala upp och ned verksamheten och är därför ofta ovilliga att binda upp sig på längre hyreskontrakt. 

5. Co-working förändrar kontorslandskapet

Det är långtifrån självklart att man numera går till ett stort kontor tillsammans med sina kollegor och sitter där och jobbar mellan nio och fem. Möjligheterna att sköta sina arbetsuppgifter från andra fysiska platser har gjort att många nya företag i dag letar efter mindre lokaler än tidigare. Många kanske till och med nöjer sig med kontorshotell eller olika co-working-lösningar. Om fler har möjlighet att jobba hemma eller från andra platser blir behovet av fasta skrivbordsplatser mindre. Samtidigt är det nuvarande lokalbeståndet dåligt förberett för den här förändringen: enligt fastighetsförmedlarportalen Objektvision är utbudet av mindre kontor i Göteborgsområdet kraftigt begränsat.