Laddstolpen som står i byn Simris är den första i Sverige att kunna garantera förnybart producerad el till din elbil, om du laddar under en av testveckorna när hela byn är självförsörjande på el från sol och vind. Genom vårt samarbete med OurGreenCar kommer nu alla som bor i Simris att ha tillgång till elbil, laddad med förnybar energi.

Att gammalt möter nytt är uppenbart när vår modernaste elbilsladdstolpe placeras på parkeringsplatsen intill den anrika kyrkan från 1100-talet, mitt i Simris.

– Vi är stolta över att genom att erbjuda plats på vår parkering kunna vara en del i detta framåtriktade projekt som tar avsteg i att skapa en bättre värld, säger kyrkoherde Mats Hagelin, Svenska Kyrkan.

Laddstolpen ingår i projektet Lokala Energisystem i Simris och ska under projektets kvarvarande tid ge ytterligare erfarenheter kring Demand Side Respons, en teknologi som används för att kunna lastbalansera ett elsystem och med hjälp av kunders styrbara anläggningar optimera energin som finns tillgänglig. Man är också intresserad av att lära sig mer om hur man i ett framtida energisystem kan använda sig av den fordonsflotta som drivs av batterier för att jämna ut effekttoppar.

– Vi ser trender som går mot en större andel batteridrivna fordon över hela världen, och så även i Sverige. Skulle vi kunna använda dessa på ett mer optimalt sätt tror vi att till exempel kapacitetsbrist kanske skulle kunna begränsas, säger Peter Andersson på E.ON Energidistribution.

Alla är välkomna att hyra poolbilen, och under 2019 laddar du dessutom din elbil utan kostnad i Simris.