Nyhet | Grönare fjärrvärme - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

Uppdaterat 15 mars 2018
Publicerat av E.ON Energilösningar (handel)

– En reservanläggning som Navestad måste kunna startas med kort varsel och snabbt leverera värme till våra kunder, och då fungerar fossil olja optimalt. Men som alla vet har fossila bränslen negativ påverkan på klimatet och vi arbetar hårt för att eliminera dem ur vår produktion. Därför går vi nu över till att istället använda förnybar bioolja som bränsle och ändå bibehålla leveranssäkerheten till våra kunder, säger Anders Svensson, produktionschef Sverige, E.ON.

Med start i veckan påbörjas provdrift med det nya bränslet. Därefter utvärderas vilka modifieringar som behöver göras för att pannan ska vara redo att köras med bioolja inför driftsäsongen 2018–2019. Pannan är sedan tidigare uppgraderad för cirka 10 miljoner kronor och den tillkommande modifieringen beräknas kosta ungefär 5 miljoner kronor.

Erfarenheterna från Norrköping kommer också att användas på andra håll inom E.ONs fjärrvärmeverksamhet.

– Det pågår många satsningar för att vi ska uppnå vårt miljömål och på denna resa lär vi av varandra. I Norrköping kör vi till exempel alla hjullastare på HVO, ett förnybart drivmedel som ersätter diesel. Det fungerar så bra att våra kollegor i Örebro nu planerar att göra detsamma – ersätta dieseln till förmån för det förnybara. På samma sätt kommer vi att dela med oss av våra lärdomar från Navestad så fler reservanläggningar kan byta fossilt bränsle mot förnybart, berättar Anders Svensson.

Fakta Navestad och bioolja

Navestad är en av två reservanläggningar i Norrköping. Anläggningen körs när den ordinarie produktionen vid Händelöverket behöver stöttas upp, till exempel vid driftstörningar eller sträng kyla.

Bioolja är ett förnybart bränsle som bland annat består av restprodukter från industrin och vegetabiliska produkter. Den bioolja som E.ON använder är fri från palmolja.