Grönt vatten kan komma att släppas ut i kanalen i Malmö

 – samma ämne som i sega grodor

Under torsdagen den 12/11 kommer E.ON genomföra service- och underhållsarbete av fjärrvärmenätet i Malmö. I samband med arbetet kan grönt vatten komma att släppas ut i kanalen i Malmö. Vattnets gröna färg kommer från ett färgämne som lagts i vattnet för att kunna skilja fjärrvärme från övrigt vatten vid till exempel en läcka. Färgämnet, pyranin, är samma färgämne som används i sega godisgrodor och är helt ofarligt.

– Åtgärden är en del i vårt löpande underhåll som vi gör för att våra kunder fortsatt ska ha en hög leveranssäkerhet av värme och varmvatten. Vi byter ut äldre anläggningsdelar såsom ventiler och ledningar mot nya som är bättre anpassade för ett modernt fjärrvärmesystem, säger Klas Blomberg, underhållssamordnare på E.ON.

Tömningen av fjärrvärmeledningarna påbörjas vid 07-tiden på torsdagsmorgonen den 12/11.

Exempel på hur det kan se ut när fjärrvärmevatten släpps ut. Foto: E.ON
Exempel på hur det kan se ut när fjärrvärmevatten släpps ut. Bilden är från ett tidigare servicearbete. Foto: E.ON