Grönt vatten i Östra Hamnen

Under eftermiddagen kommer E.ON att släppa ut grönt vatten i Östra Hamnen i Malmö. Anledningen är att E.ON genomför service och underhåll på fjärrvärmenätet i Malmö och tömmer ledningarna på vatten. Vattnet som släpps ut är helt ofarligt.

Tömningen av fjärrvärmeledningarna påbörjas ungefär klockan 13.00 idag. Vattnets gröna färg kommer från ett färgämne som lagts i vattnet för att kunna skilja fjärrvärme från övrigt vatten vid till exempel en läcka. Färgämnet, pyranin, är samma färgämne som används i godisgrodor och är därför helt ofarligt.

- Vi behöver byta ett flertal ventiler i fjärrvärmeverket för att behålla vår goda leveranssäkerhet till våra kunder, säger Klas Blomberg som är underhållssamordnare på E.ON Energilösningar. Det finns en risk att fjärrvärmevattnet letar sig ut i Sege å via dagvattensystemet och färgar åmynningen grön. Under arbetet kommer vi även att testa säkerhetssystemet som snabbt kan stänga en eller flera ventiler vid en eventuell fjärrvärmeläcka, fortsätter Klas.