Guide: Så finansierar du solceller till huset

Är solceller en bra investering, och hur ska man gå tillväga för att finansiera installationen av solceller? David Sätterman, Head of New Solutions på E.ON förklarar att även om det kan kännas som en betydande investering initialt är intäktsströmmarna och subventionerna just nu förmånliga.

Hus med solceller plus barn som leker

– Dels kan du använda ROT-avdraget för installationen för solcellerna, vilket är 9 procent av totalkostnaden. E.ON har även bidragit till att ta fram attraktiva finansieringsalternativ för solceller, som till exempel ett sollån som är ett fördelaktigt lån med låg ränta.

Tänk långsiktigt

Det är viktigt att se solceller som en långsiktig investering, menar David Sätterman.

– Livslängden för våra solceller är cirka 30 år och återbetalningstiden cirka 10 år. Du sparar pengar eftersom du producerar din egen el och blir inte lika beroende av marknadspriser. Och du tjänar pengar genom att sälja tillbaka elen du inte använder.

När dina solceller är återbetalda går du alltså med vinst. Solcellernas höga avkastning gör dem lönsamma, även om du finansierar dem med ett lån.

– Solceller har en genomsnittlig årlig avkastning på 8-10 procent, så det är en lönsam investering även om man finansierar dem med ett lån, avslutar David Sätterman.