Hämta energidata snabbt och enkelt via ny tjänst för företag

Tillgång till energidata är en nödvändighet för att kunna driva hållbarhetsarbete och energieffektivisering. I E.ON Navigator finns ett utmärkt verktyg för att bland annat följa energianvändningen och prognosticera kostnader, men för att möta fler behov har vi nu utvecklat tjänsten Energidata API.

Till skillnad från traditionella dataexporttjänster för mätvärden, som hanterar filöverföringar enligt uppsatta kriterier, exponerar Energidata API företagets egen energidata direkt i E.ON Navigators databas. Detta tar bort risken för exempelvis filöverföringar som kan gå fel och filer som försvinner på vägen.

För företag som investerat i ett eget energiuppföljningssystem för att kunna hantera mätvärden och kostnader från flera energileverantörer kan Energidata API vara lösningen som bland annat gör det möjligt att slippa mellanhänder vid datahämtning.