Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder

E.ON har fått förtroendet att bidra i utvecklingen av hållbara energilösningar för de minst 25 000 invånare som ska bo i Härryda kommuns nya stadsbildning utanför Göteborg.

I planeringen av det nya stationssamhället Landvetter Södra är hållbar stadsutveckling i fokus. Som en del i detta har bolaget Landvetter Södra Utveckling ingått ett intentionsavtal med E.ON för att gemensamt utveckla hållbara energilösningar och bidra i samarbeten som behövs för att driva en hållbar stadsutveckling framåt. Allt med sikte på att bidra till FN:s klimatmål, Agenda 2030.

– Vårt mål är att skapa ett samhälle som hjälper människor, städer och verksamheter att ställa om till ett hållbart energisystem. För att möjliggöra ett effektivt energisystem behöver ofta ett flertal parter samverka så som fastighetsägare och stadsplanerare och E.ON vill bidra aktivt i denna samverkan, säger Joakim Adgård, affärsområdeschef på E.ON Energilösningar.

I uppdraget för samhället ska E.ON bland annat föreslå innovativa energilösningar där energin produceras och används på ett smartare sätt. Bland annat med den nyutvecklade ectogrid-tekniken som möjliggör en mer hållbar och cirkulär energiförsörjning. E.ON ska verka för att alla i Landvetter Södra har tillgång till kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara energilösningar.

– Vårt övergripande mål är att utveckla en ny hållbar stad för minst 25 000 invånare. Därför känns det bra att ha med en etablerad energiaktör som E.ON på tåget. E.ON har en bred portfölj av hållbara och innovativa energilösningar och en utvecklad modell för samarbeten som vi vill titta närmare på, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling.

Fullt utbyggt ska Landvetter Södra bli ett samhälle med 25 000 invånare, kommunal service, näringsidkare och lokaler för kultur och idrott.