E.ON och Järfälla kommun driver hållbar stadsutveckling - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

E.ON och Järfälla kommun driver hållbar stadsutveckling

E.ON och Järfälla kommun har tecknat en avsiktsförklaring för att tillsammans driva en hållbar stadsutveckling i stadsdelen Barkarbystaden i nordvästra Stockholm. Syftet är att, genom samarbete i projekt, driva fram innovationer och energismarta lösningar i den snabbt växande stadsdelen.

Uppdaterat 21 januari 2016

Tre projekt har redan identifierats av E.ON och Järfälla kommun och där ett av dem är Swedish Green Building Councils* pilotomgång av Citylab Action, som syftar till att skapa förutsättningar för framgångsrik hållbarhetscertifiering av stadsdelar.

– Vi är stolta över att vara kommunens samarbetspartner för en hållbar stadsutveckling i Barkarbystaden som är framtidens stadsdel i Stockholmsområdet. Det är extra roligt att ett av samverkansområdena är utvecklingen av Citylab Action eftersom detta är ett av våra strategiska utvecklingsområden, säger Stefan Håkansson, vd på E.ON Värme Sverige.

Det andra projektet är ett samarbete med företaget Atrium Ljungberg som tillsammans med Järfälla kommun utvecklar en regional mötesplats för lärande, kultur, näringsliv och högre utbildning i Barkarbystaden som möjliggör samverkan kring hållbara energilösningar och ökade kunskaper inom teknik och naturvetenskap. Ett tredje projekt ska undersöka hur energiförsörjningen kan utvecklas genom att föra en nära dialog med de byggföretag som bygger bostäder och verksamhetslokaler i stadsdelen.

– Miljö- och klimatfrågan är högt prioriterad och utgör ett av fyra övergripande mål för Järfälla kommun. Jag välkomnar samverkan med E.ON och ser fram emot det fortsatta arbetet med att utveckla Barkarbystaden tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

* Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.