Heleneholmsverket prövar säkerhetsventiler

Måndagen den 22 november genomgår Heleneholmsverket i Malmö lagstadgad provning av säkerhetsventiler. I samband med provningen hörs korta ljudstötar från anläggningen. Ljudstötarna kan uppträda ett flertal gånger mellan klockan 09.00 och 18.00.

Heleneholmsverket ägs av E.ON, som producerar och levererar fjärrvärme i Malmö/Burlöv, Norrköping/Söderköping, Örebro/Kumla/Hallsberg samt delar av Stockholm. Nio av tio malmöbor får sin fjärrvärme från E.ON.

För ytterligare information kontakta: Peter Hjalmar, E.ON regionchef Syd, telefon 070-308 60 88.