Med start tisdagen den 13 september kommer E.ON att testköra sina tekniska system vid kraftvärmeverket Heleneholmsverket i Malmö. Testerna är en del av de rutiner som E.ON genomför inför varje driftsäsong.

Arbetet startar på tisdag och pågår under hela veckan och det kan eventuellt medföra att en mindre mängd rökgaser släpps ut från skorstenen.