Näsby slott i Näsby slottspark
Näsby Slott
En flotte i Näsbyviken säkerställer att ytvattenintaget till sjövattensystemet inte påverkas av vattennivån.
En flotte i Näsbyviken säkerställer att ytvattenintaget till sjövattensystemet inte påverkas av vattennivån.