Höjda elnätsavgifter för företagskunder - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Höjda elnätsavgifter för företagskunder

Den 1 juli 2016 höjs elnätsavgifterna för abonnemang som baseras på säkring, medan avgiften för effektabonnemang kommer att höjas den 1 januari 2017.  För att underlätta budgetarbetet för våra kunder har vi redan nu lagt ut effektprislistorna för 2017. De nya prislistorna hittar ni på eon.se/elnatsprislista.

Uppdaterat 8 juni 2016
Publicerat av E.ON Elnät

Vi fortsätter investera i ett säkrare och smartare elnät

För att möta samhällets behov och krav på leveranssäkerhet har vi ökat investeringstakten de senaste åren. Bland annat har vi vädersäkrat 30 000 kilometer elledning i våra lokalnät. Vi fortsätter vårt arbete för att alla ska ha säkrare elleveranser, i staden såväl som på landsbygden och i skärgården.

De kommande åren fortsätter vi också anpassa elnätet för att kunna ta emot mer förnybar el samt överskottet från elanvändare som själva producerar el, exempelvis med solceller. Energiomställningen är en del av resan mot ett hållbart Sverige.

Prisutvecklingen för elnätsavgifterna

Trots det stora investeringsprogrammet har vi haft en måttlig prisutveckling de senaste åren. Detta har varit möjligt genom effektiviseringar i verksamheten. Vi har också varit återhållsamma eftersom det funnits oklarheter i den statliga myndighetens reglering av elnätsintäkterna.

Nu har förutsättningarna för elnätsavgifterna fastställts. Årets höjning blir därför större än de senaste årens. Detta för att vi ska kunna fortsätta driva vår verksamhet med den kvalitet som vi och våra kunder önskar.

Prisutvecklingen de senaste fem åren, inklusive den kommande höjningen, är i nivå med den genomsnittliga procentuella höjningen för elnätsbolagen i landet.

Analysera förbrukningen i Mina sidor

För er som har effektabonnemang finns timvärden på Mina sidor (eller E.ON Navigator om ni har tillgång till denna). Där kan ni se effekttopparna och själva undersöka om det går att jämna ut förbrukningen för att på så sätt sänka kostnaden.