På ackumulatorn ute på Händelöverket har nya hyresgäster flyttat in. I november 2020 sattes en fågelholk upp och kort därefter fick den sin första hyresgäst – en tornfalk.

Det är inte första gången tornfalkar slagit sig ner på E.ONs anläggningar i Norrköping. Efter att ha noterat att en pilgrimsfalk ofta uppehållit sig vid gamla värmeverket BKAB, gick anställda på E.ON ihop med en grupp ornitologer och satte upp en fågelholk på taket i hopp om att erbjuda världens snabbaste djur tryggt husrum. Pilgrimsfalken valde dock att bosätta sig på annat håll (alternativt upplevdes en flyttpackning som alldeles för omständligt), men i stället konstaterades att holken beboddes av tornfalk. 

De senaste två åren har ornitologer kunnat ringmärka hela sex falkar per år vid värmeverket. 

Trots att tornfalksbeståndet idag anses vara stabilt så är det bra att vi kan erbjuda falkarna trygga bon, för att sedan smidigt kunna ringmärka.

Juhani Vuorinen, ornitolog

Tornfalksbeståndet låg under årtionden på en låg nivå, men tack vare ideellt engagemang, avsevärd minskad jakt och att många länder förbjudit användandet av biocider har tornfalksbeståndet ökat. 

Projektet med fågelholkar på taket till gamla BKAB-verket har engagerat anställda på E.ON och i november 2020 satte man alltså upp ännu en holk, men den här gången på ackumulatorn ute på Händelöverket.

Ornitologen Juhani Vuorinen ringmärker en tornfalk. Foto: Roger Liljeblad, E.ON
Ornitologen Juhani Vuorinen ringmärker en tornfalksunge. Foto: Roger Liljeblad, E.ON

– Trots att tornfalksbeståndet idag anses vara stabilt så är det bra att vi kan erbjuda falkarna trygga bon, för att sedan smidigt kunna ringmärka, säger Juhani Vuorinen, en av de engagerade ornitologerna som bistått E.ON-anställda i holkprojekten. Genom att sätta upp holkar på platser där vi vet att tornfalkar trivs på, så som tak eller i torn, kan vi erbjuda dem en bra boplats. Tornfalken bygger inte egna bon utan letar efter till exempel gamla bon av kråkfåglar och det är såklart både tidsmässigt och fysiskt ansträngande. 

En kuriosa om tornfalken är att senare tiders forskning har visat att många fågelarter, bland dem tornfalken, har UV-seende, och ser alltså världen på ett annorlunda sett jämfört med människan. När den ryttlar (hovrar stilla i luften) över ett fält på jakt efter föda ser den byten som lysande lila prickar, ungefär som stämpeln på handleden vid discoentrén. Den ser även sorkarnas spillning på samma sätt och kan snabbt avgöra om det är lönt att jaga där överhuvudtaget.

Tornfalk på gren. Foto: Roger Liljeblad, E.ON
Foto: Roger Liljeblad, E.ON
Tornfalk som flyger. Foto: Roger Liljeblad, E.ON
Foto: Roger Liljeblad, E.ON

Lyft blicken i skyn, där finns ett vimmel av liv och rörelse både i stan och på landet.

Roger Liljeblad, E.ON

Hona och ungar kunde ringmärkas

I juni kom besked om att projektet nu gett ytterligare utdelning då ornitologer tillsammans med entusiaster från E.ON kunnat ringmärka tornfalkshonan som uppehållit sig i nya holken på ackumulatorn ute på Händelöverket. Dessutom kunde tre av sex söta tornfalksungar ringmärkas – och beundras. 

– Det är en overklig känsla att få komma fåglarna så nära, säger Roger Liljeblad på E.ON. Jag kan bara säga: lyft blicken i skyn där finns ett vimmel av liv och rörelse både i stan och på landet.

Njut av Rogers fina bilder på tornfalkshonan och ungarna

Tornfalksungar på i holken på Händelverket. Foto: Roger Liljeblad, E.ON
Tornfalksunge blir ringmärkt på Händelverket. Foto: Roger Liljeblad, E.ON
Ringmärkning av tornfalk på Händelverket. Foto: Roger Liljeblad, E.ON
Ringmärkt tornfalk på Händelverket. Foto: Roger Liljeblad, E.ON