Som prisexpert arbetar Lotta Aronsson med att öka förståelsen för hur elpriserna sätts och vilka faktorer som i slutändan påverkar elpriset du ser på din faktura.

Hej Lotta!
Vad gör en prisexpert?

– Min uppgift är att vara en resurs för dig som kund och förklara vad som styr elpriset och vad de geografiska prisskillnaderna beror på. Vanliga frågeställningar som dyker upp handlar om svängningar på elmarknaden, skillnaden mellan elpris och nätkostnad eller – vilket är högaktuellt just nu – prisskillnaden mellan norr och söder.

Varför har Skåne dyrare elpris än andra delar av landet?

– Elpriset sätts för vart och ett av landets fyra elområden utifrån tillgång och efterfrågan i respektive område. I norr är elproduktionen större än förbrukningen, men i söder är förbrukningen större än produktionen. Södra Sverige är därför beroende av att el överförs via transmissionsnätet, eller stamnätet som det också kallas, från landets norra delar. Eftersom det ibland råder brist på överföringskapacitet i transmissionsnätet uppstår det flaskhalsar som gör elen i södra Sverige dyrare än i norr. Elpriset påverkas också av tillgång och efterfrågan i kringliggande länder varifrån Sverige kan importera och exportera el.

Vad beror prisskillnaderna på?

– Elpriset bestäms av en rad olika faktorer, den absolut viktigaste för att vi ska undvika stora prisskillnader är en stärkt överföringskapacitet i det statliga transmissionsnätet och att det blir långsiktigt attraktivt att investera i elproduktion i södra Sverige.

Vilket ansvar har E.ON för elpriserna? 

– Tvärtemot vad man kan tro så är det inte elbolagen som styr över elpriset. Den el som elhandlare säljer till svenska kunder handlas in på den nordiska elbörsen Nord Pool där priset styrs av tillgång och efterfrågan. Elnätsavgiften däremot är vårt ansvar. Den är en avgift som du som elnätskund betalar för att vi ska kunna underhålla elnätet och bygga ut kapaciteten i takt med ökad elanvändning. Storleken på den är strikt reglerad av lagen.