Tillsammans med Örebro kommun och Öbo ska vi sätta Tamarinden, Örebros nästa unika och smarta stadsdel, på kartan. Tamarinden är framtidens bostadsområde som integrerar smart energiteknik med lokal energiproduktion och lagring, i syfte att reducera miljöpåverkan på ett finansiellt hållbart sätt.

Tamarinden ska inte bli någon traditionell stadsdel. Tillsammans med Örebro kommun och Öbo utreder vi förutsättningarna för att området ska kunna reducera, producera och dela energi på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Istället för att använda energi från fossila bränslen uppmuntras egen lokalproducerad energi för att stadsdelen ska kunna bli näst intill självförsörjande.

Tamarinden i Örebro kan alltså bli Sverige första stadsdel som producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna. 

– Det är en fantastisk utveckling som sker. Hållbarhetsfrågorna får allt större påverkan på vårt sätt att bygga det framtida samhället. Tamarinden kommer att bli en ledstjärna i det framtida samhällsbygget med sitt unika sätt att kombinera olika energiflöden och därmed ge upphov till en mycket resurseffektiv och hållbar stadsdel, säger Per-Anders Tauson, chef E.ON Energilösningar.

Vi kommer vara på plats i Almedalen för att diskutera vilka hinder eller möjligheter det finns för att bygga framtidens energismarta bostadsområden. Finns det teknik för det? Hur ser juridiken ut? Hur hittar vi nya lösningar för att skapa smarta städer och minska beroendet av fossila bränslen

Välkommen att diskutera med oss

Datum: Tisdag den 2 juli

Tid: 13–13.45

Plats: Lokalen Lye, Wisby Strand Congress & Event 

Arrangör: Örebro kommun, ÖBO och E.ON Sverige

Deltagare

  • Moderator: Sofia Sjöström, media- och marknadsstrateg Örebro kommun
  • Karin Öhrström, Head of Customer & Sales, EON
  • Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad, Örebro kommun
  • Patrik Kindström, verksamhetschef Stadsbyggnad, Örebro kommun
  • Jonas Tannerstad, chef el & automation, Örebrobostäder AB
  • Niclas Damsgaard, marknadsstrateg, Svenska kraftnät