Hushåll med rörligt elpris fortsatt vinnare ˗ med knapp marginal - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Hushåll med rörligt elpris fortsatt vinnare ˗ med knapp marginal

Hushåll som den milda vintern 2014/2015 hade ett rörligt elpris, sparade 294 kronor jämfört med hushåll som hade bundit sitt elpris på 1 år. Ett hushåll med elpris bundet på 3 år sparade 359 kronor.

Uppdaterat 12 januari 2016

Det visar rapporten ”Rörligt eller fast?” från E.ONs elmarknadsexpert. Rapporten vill ge svar på den ständigt återkommande frågan om det är rörligt eller fast elavtal som är mest gynnsamt.

Ett hushåll med en eluppvärmd villa och en årsförbrukning på 17 000 kWh, betalade totalt 5 212 kronor med rörligt elpris vintern 2014/2015. Hushållet som istället hade ett fast elprisavtal på 1 år betalade 5 506 kronor för samma period. Fast elpris 2 år och fast elpris 3 år, låg på 5 578 respektive 5 571 kronor.

Vintern 2014/2015 var temperaturmässigt en mild vinter med låga priser, liksom vintern dessförrinnan. Vid ett kallt scenario hade det rörliga priset för vintern istället uppgått till 7 665 kr med dåvarande priser. Motsvarande hade då med fast pris 1 år uppgått till 8 098 kronor. I ett kallt scenario brukar dessutom inte bara förbrukningen stiga, utan även priserna.

För den kommande vinterns priser är vädret samt tillgången till vattenkraft och kärnkraft nyckelfaktorer. Tillgänglig produktionskapacitet förväntas vara god för vintern. Dessutom förväntas elförbrukningen vara i stort sett oförändrad. Det innebär ett scenario där Sverige är självförsörjande på el, även de timmar då efterfrågan är som störst. Priserna i Tyskland, som också påverkar prisbilden i Sverige och i Norden, ligger aningen högre än de nordiska men styrs framförallt av bränslemarknaden och priset på utsläppsrätter. Bränslepriserna har fallit kraftigt under året, medan utsläppsrätterna har stigit. Vädret har en stor påverkan på den nordiska elmarknaden och förväntningar kring nederbördsmängd kan påverka elpriset.

Sett till marknadsläget är den generella rekommendationen att välja rörligt elpris. Men den ekonomiska effekten blir större för rörligt avtal vid en kall vinter då elförbrukningen ökar samtidigt som priset stiger.