Nyhet | Hyllie blir förebild till ett klimatsmart Barkarby - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Hyllie blir förebild till ett klimatsmart Barkarby

En klimatsmart stadsdel har vuxit fram i Malmö, och i Hyllie kan man se resultatet. Med nyfunna erfarenheter kring smarta lösningar och innovationer vill vi nu utveckla detta vidare i Barkarbystaden!

Uppdaterat 15 december 2016

I Barkarby kommer många spännande saker att hända på lokal nivå. Mattias Örtenvik är Head of Sustainable City & Business Innovation på E.ON och utvecklar framtidens städer tillsammans med kommuner och byggherrar. Han jobbar bland annat för att fortsätta förse nya stadsbyggnadsprojekt med smarta energilösningar som skapar hållbara värden för både staden och människorna i den.

Digitaliseringen har drivit på utvecklingen och förändringstakten är otroligt hög. Det som görs på lokal nivå sprids. Det är projekt som visar vägen och samlar kraft. Smart hållbarhet är attraktivt ur alla aspekter för både staden och invånarna. Och en effekt av den är att koldioxidutsläppen minskar.

År 2011 satt Mattias tillsammans med Malmö stad och VA SYD och förhandlade fram ett klimatkontrakt för utbyggnaden av den nya stadsdelen Hyllie. Kraven som sattes var höga men nu står den första fasen redan klar och lockar besökare från hela världen.

Det häftigaste vi har varit med om är att faktiskt kunna omsätta vision och strategi i operativ handling. Vi har energilösningar med 100 procent återvunnen och förnyelsebar energi. Vi bygger smarta nät där en och samma lösning styr allt; värme, kyla och el.

Med ett lyckat resultat i Hyllie riktas uppmärksamheten nu mot huvudstaden och Barkarby, där Mattias vill skruva upp innovationsgraden flera snäpp. Han vill nämligen utnyttja kapaciteten på optimala sätt. Ett sätt hade kunnat vara att människor själv kan styra sin förbrukning men också producera energin själv, till exempel med hjälp av andelsägda solceller på fastigheterna och få betalt för överskottet.

Tack vare digitaliseringen så får vi också möjligheten att börja mäta saker i vardagen. En sak hade kunnat vara att mäta konsumtion och avfall i varje fastighet där vi tillsammans med våra lösningar hade kunnat bjuda in till ett hållbart kretslopp – där bättre sopsortering kanske kan minska dina värmekostnader?