Nyhet | Infrastrukturen för laddbara bilar accelererar - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Infrastrukturen för laddbara bilar accelererar

År 2030 förväntas det finnas en miljon laddbara bilar i Sverige. Allt fler företag kommer att ha bilar som går på el och anställda kommer att söka efter laddningsmöjligheter till sina bilar på arbetsplatsen.

Uppdaterat 12 juli 2018
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

– Vår bedömning är att 80-85 procent av laddningarna kommer att ske i anslutning till antingen bostaden eller arbetsplatsen. Till det kompletteras infrastrukturen med allt fler laddare kring butiker, köpcentrum och offentliga platser, säger Peter Andersson, produktutvecklare på E.ON Energidistribution.

Beräkningen är en sammanvägning av en prognos från intresseorganisationen Power Circle och den utredning som regeringen tog fram inför Bonus Malus-systemet, som går ut på att genom fordonsskatten premiera låga utsläpp och höja kostnaden för höga utsläpp.

Laddboxar rekommenderas

I dag finns ingen lagstiftning som reglerar laddning av elbilar, men det pågår en översyn. Branschen är däremot överens om att rekommendera laddboxar.

– Det finns flera aspekter på laddningen. En är säkerhetsaspekten, en annan laddkapaciteten, betonar Peter Andersson.

Säkerheten först

Ett vanligt eluttag är inte byggt för högre effektuttag under en längre tid. Värmeutvecklingen kan därmed bli ett problem när elbilen laddas i det.

– Vi behöver ladda under tre till åtta timmar beroende på hur stora batterierna i bilen är. Laddboxarna är byggda för det effektuttaget, säger Peter Andersson.

I en laddbox går det att få ut från 3,7 kW, vilket innebär att bilföraren får möjlighet till snabbare laddning och högre flexibilitet.

Styr effektuttaget

Elbilar är energieffektiva med förhållandevis låg elförbrukning, cirka 2 kWh per mil, men det behövs relativt höga effekter för laddningen. Om många bilar ska laddas på en gång, exempelvis på en arbetsplats, kan det uppstå en kraftig och kostsam effekttopp om laddningen inte styrs. När bilisterna ställer sina bilar klockan åtta när de kommer till arbetet startar laddningen direkt, sedan är bilarna många gånger färdigladdade klockan tolv.

Detta upplägg är onödigt om bilen inte ska användas förrän klockan fem. Om man kan jämna ut effektuttaget kan kostnaderna kapas rejält. Fokus behöver då vara på när bilen behöver vara laddad. Om akut behov skulle uppstå finns det lösningar för det.

Debitera för laddningen

Utöver lastbalansering kan företag som erbjuder laddmöjligheter behöva system för att följa upp energianvändningen och debitera för laddningen. Ett undantag i ellagen 2012 gjorde det möjligt att för annans räkning överföra energi för laddning av elbilar på lågspänningsnätet. I och med att elskatten numera tas ut via elnätsbolagen går det även att mäta energiförbrukningen och debitera för det. Tidigare fick det ske med schablonberäkningar.

 

Elbilar till företaget

Vi hjälper dig med allt från omställning av bilflottan till installering av laddstolpar och underhåll.

Kör på el

Nyfiken på elbil?

Att köra på el är hållbart, enkelt, ekonomiskt och riktigt roligt. Vi hjälper dig på vägen.

Fördelarna med egen elbil