innogy nu en del av E.ON

I mars 2018 stod det klart att E.ON kommit överens med tyska RWE om att förvärva innogy, ett av Europas största energiföretag, genom ett omfattande utbyte av tillgångar. Affären godkändes av EU-kommissionen i september 2019. Idag slutfördes det sista steget för övertagandet och de båda bolagen är nu ett.

– Detta är en historisk dag för E.ON och vi är mycket glada över att sammanslagningen är klar. Fokus framöver ligger på att rent operativt integrera verksamheterna med varandra och i detta kommer vi hela tiden att ha kunden i centrum, säger Marc Hoffmann, vd på E.ON Sverige.

För E.ONs nordiska verksamhet innebar förvärvat att E.ONs verksamheter inom förnybar produktion övergick till RWE, vilket skedde den 1 oktober 2019. För verksamheten i Norden innebär alltså dagens besked inga konkreta förändringar i verksamheten. Däremot betyder det att E.ON nu är ett av Europas största elnätsföretag tillika en av de största leverantörerna av innovativa kundlösningar, vilket ger E.ON möjlighet att driva energiomställningen med full kraft.

– Att få tillgång till all den kompetens som innogy för med sig in i nya E.ON är en enorm tillgång som stärker vårt arbete med omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Att transaktionen nu är klar och genomförd ger oss en fantastisk plattform för vårt framtida arbete – i Sverige, Norden och Europa, säger Marc Hoffmann.

Fakta

Nya E.ON är ett av Europas största elnätsföretag tillika en av de största leverantörerna av innovativa kundlösningar. Företaget har cirka 50 miljoner kunder i 15 länder och runt 75 000 anställda.