Restvärmekonsortiet SSE-Cs innovationstävling avgjord - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Restvärmekonsortiet SSE-Cs innovationstävling avgjord

Industrier och forskningsanläggningar producerar restvärme som kan tas tillvara i större utsträckning än vad man gjort hittills. Restvärmekonsortiet SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration) ställde frågan "Om du fick i stort sett obegränsad tillgång till restvärme, 30-50oC, till en försumbar kostnad, vad skulle du då använda den till för att göra våra städer trevligare, bättre och mer hållbara att bo och leva i?"

Uppdaterat 12 januari 2016

Tävlingen lockade både studenter och yrkesverksamma, sammanlagt 13 kreativa förslag som behandlade alltifrån användning av den lågtempererade restvärmen för livsmedelsproduktion till att värma upp busskurer eller hela gårdsmiljöer. Tävlingsjuryn valde slutligen att särskilt lyfta fram fem förslag, som delar på prissumman om sammanlagt 400 000 kronor.

Bakom konferensen och tävlingen står restvärmekonsortiet SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration), i samarbete med SLU, Malmö Stad, Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne, E.ON Sverige AB, Kraftringen och Svensk Fjärrvärme AB. Tävlingen genomfördes med stöd av Vinnova.