Integrerade energisystem är framtiden - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Kan optimera förbrukningen i hela stadsdelar – integrerade energisystem är framtiden

Den lilla modemliknande dosan ser kanske inte så märkvärdig ut, men installerad i en undercentral kan en så kallad Energy Manager-apparat spela en nyckelroll i framtidens smarta, integrerade energisystem.

Uppdaterat 8 mars 2016

I stadsdelarna Hyllie, Västra hamnen och Limhamn i Malmö, och på andra håll i landet kopplas nu fastigheter samman. Tanken är att kunna överblicka och optimera energiförbrukning på ett innovativt sätt, inom stadsdelar och på sikt kanske hela städer och länder, så att den tillgängliga energin i varje givet ögonblick kan fördelas till där den verkligen gör nytta.

– Förenklat uttryckt kan vi gå in och titta på hur mycket en fastighet använder just nu, ta reda på om det verkligen behövs och annars använda energin på annat håll – ifall det skulle vara värdefullt ur ett systemperspektiv. Systemet är automatiserat och kan själv optimera och fördela, säger David Lillienberg, projektledare på E.ON.

Möjliga miljövinster

Till exempel kan värmen i välisolerade hus minskas en begränsad tid utan att komforten påverkas mer än naturlig variation. Energiförbrukningen varierar i vanliga fall över dygnet, till exempel vill många duscha och laga mat ungefär samtidigt, och när efterfrågan överstiger tillgången kan det krävas att så kallade reservkraftverk startas, vilket kan öka miljöbelastningen. Med integrerade energisystem kan förbrukningen bli jämnare fördelad och även flyttas mellan olika så kallade energibärare.

– Våra resurser är ändliga och integrerade system är ett ypperligt verktyg för att hushålla med dem. Vi försöker skapa ett sammanhållet kretslopp av förbrukning, distribution och produktion, som också optimerar användningen av de olika energislagen. Tillgången på förnybar energi är bättre vid vissa tidpunkter på dygnet och för att ta tillvara på denna möjlighet är det förstås smart att lägga en större del av förbrukningen då.

Hur ser då framtiden ut?

David Lillienberg bedömer att allt fler användare på sikt även kommer att producera egen energi. För utbyggnaden av integrerade energisystem ser han fler och tätare samarbeten mellan städer, energibolag och andra aktörer som en viktig nyckel till framgång.

– Eftersom systemet är relativt enkelt att få in även i äldre fastigheter skulle man kunna koppla upp fler anläggningar i en större skala. Visionen är så klart att alla fastigheter ska ingå i ett smart integrerat energisystem, eftersom de möjliga miljö¬vinsterna är så stora, säger David Lillienberg.