Under 2022 investerar E.ON drygt 23 miljoner kronor i elnätet i Upplands-Bros kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens.

– Vår ambition är att fortsätta stärka elnätet i kommunen men också stödja den gröna energi­omställningen och att skapa förutsättningar för Upplands-Bros tillväxt, säger Lena Berglund, regionchef norr, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra elleveranserna men också överförings­kapaciteten så att kommunen kan elektrifiera fordons­flottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industri­etableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för Upplands-Bros elektrifiering och gröna omställning, säger Lena Berglund.

Totalt i E.ONs elnät i nordvästra och nordöstra kommundelarna av Stockholms län investeras i år över 100 miljoner i elnätet.

Mellan år 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i hela bolagets elnät.

Hållbarhets­ambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp intresset till att ansluta solkraft till elnätet till bristnings­gränsen. E.ON ser en rekordstor efterfrågan för att ansluta privata solcells­anläggningar. Samma sak på företags­marknaden, där enskilda förfrågningar gäller anslutningar av stora solparker som motsvarar effekten av en medelstor stad.