Jägersros nya travbana ska bli Sveriges mest hållbara

E.ON och Skånska Travsällskapet har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring byggnationen av den nya travbanan på Jägersro. Det nya hästcentret, som blir en del av en helt ny modern och hållbar stadsdel, är tanken att exempelvis solceller, batterier och smart styrning ska installeras. En modell som är en viktig del av framtidens energisystem.

Öster om den gamla klassiska trav- och galoppbanan på Jägersro ska ett nytt och unikt hästcenter stå klart år 2024. Den nya travanläggningen kommer i stor uträckning att drivas av lokalt producerad el med exempelvis solceller, batterier och smart styrning.

Det här är ett mycket spännande och banbrytandeprojekt som visar vägen för framtidens hållbara stadsutveckling och nästa generations smarta el- och värmestyrtekniker. Det är en ”game-changer” i utvecklingen av hållbara stadsdelar som på riktigt möjliggör klimat- och energiomställningen, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige

Ambitionen är att testa så kallad områdesbalansering, vilket innebär att byggnaderna inom
området kan kommunicera med varandra, och förse respektive byggnad med överskottsel. På så sätt behöver Skånska Travsällskapet inte köpa el utifrån.

– Satsningen på klimatsmarta energilösningar ligger helt i linje med vårt mål om att skapa Europas ledande hästcenter, säger Kent Öhlander, vd på Skånska Travsällskapet.

Byggnaderna kommer även kunna kommunicera och förse det allmänna elnätet med el när efterfrågan är som störst och behövs någon annanstans. Nästa steg i projektet blir att analysera behovet och undersöka vilka el-, värme- och energilösningar som är aktuella för området. Arbetet kommer att ske i samarbete med sistaårsstudenter vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

– Vi vill skapa ett profilområde i Malmö och vi vill vara med och bidra till utvecklingen av energiteknik och innovation, säger Kerstin Peterson-Brodda, styrelseordförande Skånska Travsällskapet.

Fakta

Konceptet för utvecklingen av det nya Jägersro är baserat på pilotprojektet i den skånska byn Simris, där E.ON skapade Sveriges första lokala energisystem.