Visionsbild: Krook & Tjäder

I Jägersro i Malmö utvecklar Skånska travsällskapet ett nytt område. I det nya hästcentret, som blir en del av en helt ny modern och hållbar stadsdel, är tanken att exempelvis solceller, batterier och smart styrning ska installeras. Målet är att Jägersro ska bli ett av Sveriges ledande demonstrationsområde för framtidens energilösningar och Sveriges första eleffektavhjälpande stadsdel. 

– I Jägersro vill vi visa att vi kan skapa goda ekonomiska förutsättningar för markägarna samtidigt som vi bidrar till att lösa effektutmaningarna. En win-win för både ekonomi och planet, säger E.ONs projektledare Damir Radoncic och Magnus Nelson.

På byggnadsnivå handlar det om potentialen att installera solceller och batterilager på framtida Jägersro hästcenter. På samhällsnivå handlar det om att avhjälpa en eventuell effektbrist i Skåne och utveckla ett mer flexibelt elsystem.

Oskar Heimer, student Lunds Tekniska Högskola

En viktig del i projektet är studenterna Oskar Heimer, Malin Rauhala och Hanna Olsson från Lunds Tekniska Högskola som gör sina examensarbete på E.ON i samarbete med Skånska travsällskapet och det EU-finansierade forskningsprogrammet Smart Cities Accelerator+. Studenterna bidrar med nya perspektiv genom att undersöka vilka energilösningar som är aktuella för området. Studenterna har nyligen presenterat sina analyser och resultat för Skånska travsällskapet.

– På byggnadsnivå handlar det om potentialen att installera solceller och batterilager på framtida Jägersro hästcenter. På samhällsnivå handlar det om att avhjälpa en eventuell effektbrist i Skåne och utveckla ett mer flexibelt elsystem. Eleffekt kommer i stunder att kunna bli en bristvara, då kommer flexibla balansmetoder bli nödvändiga för att säkerhetsställa hållbarhet i vårt energisystem. Vid utformning av framtidens städer bör detta tas i beaktning vid val av uppvärmningssystem, säger Oskar Heimer.

– Energibranschen är väldigt spännande just nu. I takt med att förnybar elproduktion ökar ändras elmarknaden och skapar nya spelregler. Hur den här flexibilitetspotentialen kommer utnyttjas, och vilken roll batterilager kommer ha i framtidens samhällen och stadsdelar, är sådant vi har fått diskutera och fundera kring i vårt exjobb, säger Malin Rauhala och Hanna Olsson.

Hur blir då Jägersro en pusselbit i kapacitetsbristen?

Ambitionen är att testa så kallad områdesbalansering, vilket innebär att byggnaderna inom området kan kommunicera med varandra, och förse respektive byggnad med överskottsel. På så sätt behöver Skånska Travsällskapet inte köpa el utifrån. Byggnaderna kommer även kunna kommunicera och förse det allmänna elnätet med el när efterfrågan är som störst och behövs någon annanstans. Med uppkopplade, styrbara batterier ska det dessutom vara möjligt att minska Jägersros belastning på det övergripande elnätet när eleffektbehovet i samhället är som störst. 

– Detta innebär att vi kommer att kunna laststyra energiflöden i området och skapa kommersiell nytta för såväl fastighetsägaren, som för staden och regionen. Dessutom innebär det en minskad belastning på elnäten, vilket är viktigt när vi talar om Jägersro som Sveriges första effektavhjälpande stadsdel, berättar Damir Radoncic, Sustainable City Developer, E.ON.

E.ON Next

Helhetslösningen som gör det lätt att bygga hållbart.

Fakta

Konceptet för utvecklingen av det nya Jägersro är baserat på pilotprojektet i den skånska byn Simris, där E.ON skapade Sveriges första lokala energisystem.