Johan Mörnstam blir ny Europachef för E.ON Networks

Johan Mörnstam, nuvarande chef för E.ON Sveriges nätverksamhet, får nytt toppjobb inom E.ON-koncernen. Vid årsskiftet tillträder han som Europachef för E.ON Networks.

Johan Mörnstams nya tjänst är ett resultat av E.ONs uppgörelse med tyska RWE att förvärva bolaget innogy SE.

I sin nya roll kommer Johan att ansvara för E.ONs elnätsverksamhet i Sverige, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien.

Under Johan Mörnstams fem år som Sverigechef för E.ON Energidistribution har företaget nått viktiga resultat när det gäller nätförbättringar och innovation. E.ON Energidistribution har ökat sina investeringar i elnätet, vilket har lett till ökad vädersäkring och färre avbrott.

– Johan Mörnstam har gjort ett väldigt bra jobb som Sverigechef för E.ON Energidistribution. Att han nu rekryterats till rollen som Europachef visar att E.ON på koncernnivå ser Sverige som en viktig marknad och kommer att förstärka sitt fokus på utveckling av det svenska elnätet ytterligare, säger Marc Hoffmann, vd för E.ON Sverige.

När det gäller innovationer har företaget framgångsrikt byggt och driftsatt ett helt förnybart energisystem i byn Simris med ett elnät som fungerar helt fristående. Simrisprojektet har inneburit viktiga erfarenheter för att kunna anpassa hela elnätet för morgondagens förnybara energisystem.

– Energiomställningen är en av vår tids ödesfrågor och infrastrukturen är en möjliggörare för förnybar energi. Att arbeta med denna fråga varje dag tillsammans med kompetenta medarbetare har varit fantastiskt roligt och givande. Nu ser jag fram emot att fortsätta driva denna utveckling på Europanivå, säger Johan Mörnstam.

Johan Mörnstam tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet 2020, förutsatt att E.ONs övertagande av innogy SE kommer till ett avslut. Till dess är han kvar i sin nuvarande roll. Rekryteringen av en ersättare har inletts.