Johan Mörnstam från E.ON blir ledamot i Elektrifieringskommissionen

Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution, har tillfrågats och tackat ja till att ingå som ledamot i Elektrifieringskommissionen, som initierats av regeringen. Syftet med kommissionen är att påskynda elektrifieringen av transportsektorn.

Johan Mörnstam blir europachef för eon
Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution. Foto: Christian Andersson.

– Sverige står inför en stor utmaning: att ställa om till ett hållbart samhälle samtidigt som den ekonomiska tillväxten säkras. För att lyckas kommer det krävas hållbara energilösningar och en storskalig elektrifiering av samhället. Elektrifieringskommissionen har en betydelsefull roll i att påskynda denna omställning. Jag är glad över att ha fått förtroendet att delta i kommissionens viktiga arbete, säger Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution.

Arbetet med att ställa om till en fossilfri transportsektor har kommit till ett avgörande skede. Elektrifieringskommissionens arbete ökar takten ytterligare mot elbaserade transporter. Kommissionen ska bland annat belysa finansieringsfrågor, möjliga affärsmodeller och se över hur el snabbt kan dras fram till elvägar och laddinfrastruktur för snabbladdning.

– E.ON har, som Sveriges största elnätsägare, bred och djup kompetens inom området och vi ser mycket positivt på regerings initiativ att öka tempot i denna nödvändiga omställning. Jag kommer att bidra i kommissionens arbete med hela E.ONs samlade kompetens i ryggen, säger Johan Mörnstam.

Elektrifieringskommissionen har en bred sammansättning med företrädare från politiken, näringslivet och regioner. Kommissionen leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och består av 16 ledamöter och ordförande.