Nyhet | Kalmar Energi vässar konkurrenskraft genom avtal med E.ON - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Kalmar Energi vässar konkurrenskraft genom avtal med E.ON

E.ON och Kalmar Energi tecknar nytt avtal för effektivare elhandel genom en digital handelsplattform och personligt stöd för Kalmar Energis säljavdelning. Kalmar Energi är först ut med att dra nytta av E.ONs nya plattform som är byggd på lång erfarenhet av elhandel och avancerad portföljförvaltning.

Uppdaterat 7 december 2016

E.ON och Kalmar Energi samarbetar sedan flera år tillbaka och driver tillsammans nya innovationer inom förnybar produktion, elhandel och mer kundnära lösningar.

Avtalet med E.ON ger Kalmar Energi möjlighet att öka både takt och kraft i sina kunderbjudanden baserade på förnybar energi och utökad service.

- E.ON erbjuder en helt ny lösning som gör det möjligt för Kalmar Energi att fokusera på affärsutveckling, försäljning och analys. Vi hanterar det administrativa, balanskraften, del av riskhantering och rapportering. Tjänsten skulle kunna kallas för ’elhandel som funktion’, där Kalmar Energi utnyttjar E.ONs kunskap och avancerade marknadsverktyg, säger Mattias Fredriksson, Business Development Manager på E.ON.

Avtalet mellan E.ON och Kalmar Energi gäller från januari 2017 och omfattar hanteringen av produktion från ett antal vindkraftverk, Kalmar Energis kraftvärmeverk med 130 GWh elproduktion samt elleveranser till slutkund om 0,5 TWh.

- Vi går redan i bräschen för förnybart i Kalmarsundsregionen med bland annat ett av Sveriges mest framgångsrika andelssystem för solenergi. Med ett utökat samarbete med E.ON kan vi nu öka takten i vår gemensamma resa mot ett hållbart samhälle, säger Staffan Larsson, marknadschef på Kalmar Energi.

För mer information vänligen kontakta: