Ny vindpark i Uppvidinge skyndar på energiomställningen

Stena Renewable investerar nu 2,2 miljarder i Vindpark Tvinnesheda i Uppvidinge kommun. Projektet har gjorts möjligt genom ett samarbete mellan vindkraftsaktörer, nätägaren E.ON och ett så kallat nätförstärkningslån från Svenska Kraftnät.

– Tack vare nätförstärkningslånet och nya möjligheter för styrning av elproduktion tar energiomställningen i södra Sverige ett stort steg framåt. Det förstärkta elnätet ger dessutom bättre möjligheter för tillväxt i regionen, säger Mats Tullgren, regionnätschef på E.ON.

Vindkraftverk Stena Renewables
Foto: Stena Renewables

Stor klimatnytta

– Det är mycket positivt att så mycket förnybar elproduktion nu kan anslutas i södra Sverige där elanvändningen är hög och underskottet på el är som störst, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem på Svenska Kraftnät.

Vindparken kommer att bestå av 47 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 210 MW och totalt kommer 700 MW ny elproduktion kunna anslutas i elområde 4, som i dag har underskott på el. Den årliga produktionen beräknas uppgå till drygt 600 GWh vilket skulle kunna förse 120 000 villor med hushållsel, och vindparken kan minska utsläppen med 360 000 ton koldioxid – mer än dubbelt så mycket som utsläppen från alla bilar i Kronoberg.

– Den här vindparken kommer att ge ett rejält tillskott till elproduktionen i området och skapa stor klimatnytta, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.

Flera positiva effekter för samhället

Tvinnesheda är dessutom en särskilt passande plats för etablering av vindkraft tack vare goda vindförhållanden.

– Det känns bra att få en sådan här satsning på miljövänlig energitillverkning till Uppvidinge. Vi kan vara med och bidra till ett miljösmart alternativ och samtidigt skapa nya arbetstillfällen till vår kommun, kommenterar Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Teknik snabbar på ytterligare

Elnätet i området kommer nu att byggas ut för att möjliggöra etableringen av vindkraft, men det kommer att ta flera år innan det är färdigt. Vi installerar därför teknisk utrustning som begränsar tillförseln av producerad el vid tillfällen då nätets kapacitet överstigs. På så sätt kan vindkraft anslutas redan innan elnätet är färdigbyggt och därmed påskyndas omställningen ännu mer.