Nyhet | Klimat- och kretsloppsöverenskommelse signeras för Sege Park - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Klimat- och kretsloppsöverenskommelse signeras för Sege Park

Malmö stad, E.ON och VA Syd gör gemensam sak och undertecknar på torsdag den 18 januari en Klimat- och kretsloppsöverenskommelse för Sege Park. Överenskommelsen är viktig för att de högt uppsatta målen om att göra Sege Park till Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling ska bli verklighet.

Publicerat 18 januari 2018
Publicerat av E.ON Energilösningar

År 2015 antogs en hållbarhetsstrategi för Sege Park med skarpa mål för hållbarhetsambitionerna i området som ska vara uppfyllda år 2025. Malmö stad, E.ON och VA SYD har nu tillsammans utarbetat inriktning, ambitioner och gemensamma målsättningar för att målen i strategin ska uppnås genom en klimat- och kretsloppsöverenskommelse. Malmö stad slår tillsammans med VA SYD och E.ON fast gemensamma målsättningar kring tre fokusområden: energi, avfall och vatten och avlopp. Tillsammans ska de verka för att uppnå målen i nära samarbete med byggherrar och andra aktörer.

– I Sege Park kommer vi att använda såväl innovativa som välbeprövade koncept för att området ska bli resurseffektivt och klimatsmart, säger Rikard Henriksson, ansvarig hållbar stadsutveckling i Malmö, E.ON.

Sege Park ska vara ett föregångsområde för ett lokalt energisystem som ansluter till de energisystem som är baserade på förnybar och återvunnen energi som beräknas vara fullt utvecklat senast år 2030. Ambitionen är att fastigheterna i Sege Park ska rustas med lösningar som skapar förutsättningar för effektiv och aktiv energianvändning. Konsumenten ska ha möjlighet att producera och återvinna sin egen energi i samverkan med kringliggande försörjningssystem.

– För sex år sedan skrevs Hyllie klimatkontrakt under, något som lyfts upp som ett föredöme för offentliga och privata samarbeten inom miljöeffektivisering, både nationellt såväl som internationellt. Nu tar vi nästa steg och utvecklar denna framgångsrika modell i Sege Park. Överenskommelsen innebär att Sege Park blir en förebild för hållbar stadsutveckling, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad.

Sege Park ska vara ett ställe där nya, smarta och hållbara vatten- och avloppslösningar ständigt utvecklas. Dessa ska enkelt kunna utnyttjas vid nybyggnation och renovering av bostäder i befintliga urbana miljöer. Samverkan och samarbete är nyckelfaktorer och klimat- och kretsloppsöverenskommelsen spelar en viktig roll för ett framgångsrikt arbete.

– Den dolda infrastrukturen blir på Sege Park synlig. Smarta och hållbara VA-lösningar blir tillsammans ett krafttag att hushålla med bl.a. våra gemensamma vattenresurser, säger Carina Svensson, ordförande för VA SYD förbundsstyrelse.

I klimat- och kretsloppsöverenskommelsen ingår också ambitionen att Sege Park ska vara ett föregångsområde för en kretsloppsanpassad material- och avfallshantering. Hela Sege Park ska byggas med ambitionen att genom cirkulär ekonomi och delningsekonomi möjliggöra en hög välfärd med låg förbrukning av ändliga resurser till rimliga kostnader.